Samen groeien
in geloof

Laatste nieuws

Bijeenkomst – Cocky Drost

Maandag 12 november was Cocky Drost bij ons in de kerk om te praten met de ouders, verzorgers van onze catechisanten en overige belangstellenden. We hadden een enorme opkomst; ruim 110 mensen waren hierbij aanwezig! Cocky sprak met ons over verbindende liefde. Het was een interessante en vooral gezellige bijeenkomst. Deze bijeenkomst zal een vervolg

Lees meer...

Opbrengst Dorcas voedselactie Wierden

Op zaterdag 10 november vond de 14e Dorcas voedselactie in Wierden plaats. Vrijwilligers hebben bij de Albert Heijn het winkelend publiek gevraagd om een ‘boodschapje extra’ te doen. Dit heeft geresulteerd in 65 dozen met producten. Landelijk zijn er naar schatting 30.000 dozen opgehaald. Hiervan worden voedselpakketten samengesteld die nog voor de kerst bezorgd worden bij de meest

Lees meer...

Bid en Dank

Beste gemeenteleden, Wekelijks op woensdagavond om 19.15 uur is een gebedskring actief in Hebron, Dorpskerk. Hier wordt door enkele leden van de gemeente samen gebeden en gedankt voor o.a. zieken, rouwdragenden, onze kerkelijke gemeente, de overheid, wereldgebeuren etc. Op zondag wordt voorbede gedaan in de erediensten. Hierbij wordt alleen genoemd wat is aangevraagd via een

Lees meer...

Hartelijk welkom op de koffieochtend in Wierden!!

Op woensdag 28 november 2018 wordt er in gebouw Hebron bij de Dorpskerk, Burg. van de Bergplein in Wierden weer een koffieochtend gehouden. De spreekster van deze ochtend is Thea Westerbeek. Het thema zal zijn: Ontwikkel je eigenwaarde. Thea Westerbeek (1964) is hoofdredacteur van de Elisabethbode. Ze is getrouwd met Johan en woont in een woonboerderijtje

Lees meer...
Onze gemeente
Meer informatie
Onze groepen
Meer informatie