Samen groeien
in geloof

Aanmelden basiscatechisatie groep 7 & 8 basisschool

Vanaf dinsdag 10 januari start weer de basiscatechisatie voor kinderen uit groep 7 & 8 van de
basisschool. Dit is altijd een leuke kennismaking met catechisatie. We hopen weer veel kinderen te
ontmoeten.

Graag uiterlijk 3 januari aanmelden.

Voor aanmelden en meer informatie klik hier

Vriendelijke groeten,

Het catecheseteam