Samen groeien
in geloof

Aanmelden catechisatie 12 jaar en ouder

In de week van 26 september 2022 starten in Hebron en het Kulturhus de catechisatielessen voor
jongeren van 12 jaar en ouder. Kinderen uit groep 7 & 8 van de basisschool kunnen vanaf januari
basiscatechisatie volgen, zij hoeven zich nu nog niet aan te melden.
We hopen weer veel enthousiaste jongeren te ontmoeten. Van harte welkom!
Voor ons is het fijn als iedereen zich op tijd aanmeldt. Lukt dat uiterlijk 15 september? Klik hiervoor
op onderstaande link.

Meer informatie en aanmelden

Tot ziens!
Het catecheseteam