Samen groeien
in geloof

Algemene kerkenraad

Bestuur

De leiding van onze gemeente berust bij de Algemene Kerkenraad (AK), terwijl de gemeente is onderverdeeld in twee wijkengemeentes wijk 1 en wijk 2  elk met een eigen wijkkerkenraad.

Algemene Kerkenraad (AK)

De Algemene Kerkenraad wordt gevormd door afvaardigingen vanuit de wijkkerkenraden waarbij alle ambten vertegenwoordigd zijn overeenkomstig de richtlijnen van de kerkorde.

Wijkgemeenten

Een wijkkerkenraad wordt gevormd door de wijkpredikant, de ouderlingen, aan wie een gedeelte (een sectie) van de wijkgemeente voor pastorale zorg is toevertrouwd, ouderlingen-kerkrentmeesters, enkele  jeugdouderlingen en een aantal diakenen.

Er zijn 2 wijkgemeenten:

Wijk 1 en Wijk 2

Privacyverklaring

Privacyverklaring hervormde gemeente Wierden

  • Dhr. C. Hoogendijk (Cees) (Preses van de algemene kerkenraad)

  • Dhr. H.W. Borkent (Henk) (Scriba van de algemene kerkenraad)