Samen groeien
in geloof

Beachvolleybal toernooi World Servants

‘SAVE THE DATE!’

Op 15 april is er ’s middags (13.00 uur tot ongeveer 17.00 uur) een beachvolleybal
toernooi op het Lageveld waar jij/u aan mee kunt doen voor het goede doel!

Geef je snel samen met bijvoorbeeld je gezin, vrienden, kerkenraad of club op! Een team moet uit
minimaal zes personen bestaan. Wanneer je geen team hebt kan je alleen opgeven en als er meer
alleen zijn wordt hiervan een team gemaakt. De opbrengst is voor World Servants Wierden. De prijs per team is €30.

Klik hier om je op te geven

Vragen? Kunt u/ kan je mailen naar: volleybalworldservantswierden@gmail.com.

Het zal heel leuk als er veel deelname is om zo sportief met elkaar bezig te kunnen zijn voor het goede doel!

Bij zeer slechte weersomstandigheden gaat het helaas niet door, dit wordt tijdig bekend gemaakt.