Samen groeien
in geloof

Beleidsplan Hervormde gemeente Wierden

Door de kerkenraad is in nauwe samenwerking met verschillende werkgroepen gewerkt aan een nieuw beleidsplan voor onze gemeente. Dit is voor een nieuwe periode van 4 jaar. U bent hierover o.a. in het kerkblad geïnformeerd.

Voordat het beleidsplan wordt vastgesteld in de kerkenraad, is er gelegenheid voor de gemeente om haar mening hierover te geven. A.s. woensdag 6 september is daarom een ontmoetingsavond gepland om het beleidsplan toe te lichten en in ontmoeting te zijn met de werkgroepen. We hopen van harte op uw komst. De inloop is vanaf 19.30 uur, aanvang 20.00 uur. Locatie is Hebron/Dorpskerk.

Het concept beleidsplan kunt u hierbij als bijlage inzien.