Samen groeien
in geloof

belijdenisdienst 5 juni 2022

“De Geest gaat door” (Handelingen 2: 21a)

“De Geest werkt uit”  (Handelingen 2: 47)

Dat waren de thema’s van de verkondiging tijdens de twee belijdenisdiensten op Pinksterzondag (5 juni). Op deze dag gaven 11 jongeren in onze gemeente hun ‘ja’-woord aan Jezus: vijf tijdens de morgendienst in de Dorpskerk en zes tijdens de avonddienst in de kerk op Hoge Hexel. Met hun ‘ja’-woord gaven ze getuigenis van hun geloof én het verlangen om in hun leven de Heere Jezus te volgen en te dienen. In beide diensten ging ds. Donken voor, die in het afgelopen seizoen de jongeren als één groep begeleid heeft.

We wensen Julian, Anneke, Jotan, Tom, Elsbeth, Jordi, Gert-Jan, Matthijs, Ruth, Stephanie en Rijan Gods zegen en houvast toe op de weg van het geloof.