Samen groeien
in geloof

Camerasysteem Dorpskerk

Binnen onze gemeente zenden wij al ruim 8 jaar de kerkdiensten online uit. Voor velen die niet in de gelegenheid zijn om de dienst te bezoeken een uitkomst. Sinds het uitbreken van de corona crisis was het in technisch opzicht niet moeilijk om over te schakelen op volledige online diensten.  Vele andere kerken moesten hals over kop improviseren en investeren in een camerasysteem. Inmiddels is ons analoge systeem in de Dorpskerk gedateerd en zijn er betere digitale oplossingen. Ons systeem is aan het einde van de economische levensduur en daarom heeft het College van Kerkrentmeesters besloten een nieuw camerasysteem met mengpaneel en andere technische zaken aan te schaffen. Gelijktijdig wordt ook de “techniekhoek” aangepast en verbeterd, zodat voor alle medewerkers betere werkomstandigheden ontstaan. 

Voor deze investering wil het CVK de opbrengst van de nog te houden zomeractie in juni gebruiken. Nu doet zich de mogelijkheid voor om het systeem al in de week van 17 mei te installeren. Hoewel ongebruikelijk willen we al over gaan tot aanschaf en installatie van het nieuwe systeem voordat de zomeractie is gehouden.  Wij beseffen dat dit eigenlijk niet de gebruikelijke weg is, maar verwachten dat u onze keuze begrijpt. Inmiddels zijn er al voorbereidende werkzaamheden gestart in de Dorpskerk. De bedoeling is dat de uitzending van de erediensten gewoon online voortgezet kan worden tijdens de voorbereidingen en de installatie van het nieuwe camerasysteem. 

College van Kerkrentmeesters

Klik hier voor meer foto’s