Samen groeien
in geloof

Censura morum

DV aanstaande zondag vindt zowel in de Dorpskerk als in de kerk te Hoge Hexel de viering van het Heilig Avondmaal plaats.

Het is gebruikelijk dat in de week van voorbereiding het censura morum plaatsvindt. Dit met het oog op de rechte viering van het avondmaal.

Gewoonlijk wordt dit van tevoren in het kerkblad vermeld én op de zondag vooraf afgekondigd. Dit is helaas niet gebeurd.

Mochten er onder u/jullie zijn die in het van leven van zichzelf of dat van anderen zaken aantreffen, die een verhindering vormen om op de juiste wijze het avondmaal te vieren, dan kunt u/jij tot en met vrijdag 17 juni contact opnemen met de wijkpredikant.