Samen groeien
in geloof

Collecte noodhulp aardbeving slachtoffers Turkije en Syrië

De afgelopen weken hebben we de beelden en berichten gezien over de verwoestende aardbeving, die op 6 februari delen van Turkije en Syrië zo ernstig heeft getroffen. Er zijn tienduizenden slachtoffers, de ravage is enorm. De nood is groot, er is gebrek aan alles.

Als collectedoel van zondag 19 februari heeft de diaconie daarom gekozen voor noodhulp aan de slachtoffers van deze aardbeving.

Behalve door een gift in de collectezak, is het ook mogelijk om een bijdrage te doneren via een QR-code. Deze stond op de flyer die zondag na afloop van de diensten is uitgedeeld. Voor het geval u deze niet (meer) heeft, vermelden we de QR-code hier nogmaals:

Bidt u mee voor de mensen in Turkije en Syrië, en voor de hulpverleners?