Samen groeien
in geloof

Alpha cursus

Wat is de Alpha cursus?

Wat is Alpha? De plek waar je jezelf mag zijn. De plek waar je alles mag delen. De plek waar je mag twijfelen. De plek waar je welkom bent. Tijdens tien interactieve en gezellige bijeenkomsten gaan we samen in gesprek over wat het christelijk geloof inhoudt. 

10 avonden en een kort weekend van samenkomen in een kleine groep. We beginnen elke avond met een maaltijd. Dat is een goede en ontspannen manier om elkaar te leren kennen.

Samen verkennen we waar het christelijk geloof over gaat. Samen proberen te ontdekken wat de betekenis voor nu is en wat het perspectief voor de toekomst is wat geloven biedt.

Waarom Alpha?

Misschien ben je opgegroeid met het christelijk geloof, maar is het langzamerhand weg gezakt. Misschien hebben jouw ouders of opvoeders je nooit goed duidelijk kunnen maken waarom zij geloof belangrijk vonden. Misschien heb je er juist thuis bijna niets van meegekregen. Het kan zijn dat er voor jou nog weer een heel andere reden geldt. 

Het mooie van Alpha is dat je samen bent met andere zoekers en elkaar daarin herkent. Daarnaast is het tweerichtingsverkeer. We zitten niet in de kerk, maar gaan samen in gesprek op een manier die we samen prettig vinden. Dat geeft heel veel ruimte en ontspanning.

Voor wie?

De cursus is voor iedereen die meer wil leren van het christelijk geloof, kerkelijk of niet kerkelijk. De ervaring leert ons dat het ook voor kerkelijken een zéér inspirerende cursus is omdat het een boost geeft aan je persoonlijke geloofsleven. De leeftijden variëren in een groep van begin 20 tot ver in de 70 (of ouder) en dat maakt de gesprekken ook zo waardevol!

Wanneer?

We richten ons voor de start van de Alpha cursus op het tweede kwartaal van 2023. 

Kosten?

De cursus is gratis, een vrije gift wordt op prijs gesteld.

Vragen of aanmelden?