Samen groeien
in geloof

Home-Team José Weijers

Beste lezer,

voor de mensen die mij niet zo goed kennen, mijn naam is José Weijers , momenteel woon ik aan de Kruissteenweg in Wierden. En ik ben blij om u en jullie het volgende te kunnen vertellen: ik hoop in 2018 als zendingswerker naar Afrika te gaan! Waar zal ik beginnen. Al heel wat jaren leeft het in mij dat ik wellicht naar het buitenland zou gaan om mij in te zetten voor mensen in mindere omstandigheden en ze hoop te geven. Een periode geleden werd dit sterker en met gebed kwam de overtuiging dat dit het moment was om te gaan zoeken. Tijdens deze zoektocht heb ik een zendingsweekend gevolgd. En heb ik verschillende gesprekken gehad met mensen en organisaties om te kijken wat bij mij past. In deze periode was het niet altijd makkelijk, veel (af)wachten (erg moeilijk soms), maar ook werd het steeds duidelijker dat het in mijn hart is gelegd en ik niet anders kan dan op deze weg verdergaan. Maar nu.. In het voorjaar heb ik een project bezocht in één van de townships (sloppenwijken) rond de stad Port Elizabeth, Zuid-Afrika. Om te zien hoe ik het zou ervaren en of een soortgelijk project een mogelijkheid zou zijn om naar te zoeken. Maar het pakte anders uit. Ruim een week heb ik meegeholpen op het project genaamd Missionvale Care Centre. Missionvale is de naam van dit township. Alleen al in Missionvale wonen naar schatting zo’n 25.000 mensen. Het project is Christelijk en werkt in eerste instantie aan de basisbehoeften zoals voedsel, medische zorg, kleding en educatie. Ik voelde me thuis op het project en ben in gesprek gegaan met medewerkster Linda. Het was een goed gesprek waarin ze het een en ander heeft verteld over het reilen en zeilen van het project. Het meest bijzondere was om te ontdekken dat ze ter plekke er juist over hadden gesproken om iemand aan te trekken en ik die gewenste ervaring had! Na haar uitleg vielen de dingen op z’n plek en hebben we afgesproken er verder over na te denken. Omdat het ‘past’ en ik me geroepen weet, heb ik gesprekken gehad met zendingsorganisaties en ben ik bij Stichting Kimon uitgekomen. Stichting Kimon is een christelijke, interkerkelijke zendingsorganisatie die zich richt op hulpverlening aan kinderen in nood wereldwijd, waarbij de opdracht van Jezus uit Marcus 10 leidend is. “Laat de kinderen bij Mij komen en verhinder hen niet”. Met hen, het Care Centre en met de instemming van Hervormd Wierden ben ik nu de nodige dingen verder aan het uitwerken en voorbereiden. En mag ik u en jullie alvast mijn ‘thuisgemeente’ noemen! Ik hoop u binnenkort verder op de hoogte te brengen!
U of jij kunt de website van Kimon bezoeken (www.kimon.nl). Ook is er het een en ander over Missionvale Care Centre op het web te vinden, er zijn zelfs wat filmpjes op youtube te vinden. Hartelijke groet,
José Weijers

Quote: ‘There is a church because there is a mission’! (Er is een kerk omdat er een missie is)

JOSÉ OP MISSIE vanuit het Home-Team

Op moment van schrijven (donderdag 4 januari) is José op weg naar Engeland voor de voorbereidende cursus op de bijbelschool All Nations. Als Home-team gaan wij verder met de voorbereidende werkzaamheden voor uitzending van José naar Zuid-Afrika. Graag vertellen we wie welke taak binnen het Home-team heeft.

Voorzitter:             Bertil en Hanna Tangenberg tel. 06-49629759

Secretaris:             Annalien Schutte tel. 06-21247777

Penningmeester:   Margrete Stout

Teamleden:           Joke Egberts, Detina Haase en Gerard Kippers

Ons mailadres is:  joseopmissie@gmail.com

José heeft ons allen persoonlijk benaderd met de vraag of we een plaats willen innemen in het Home-team en voor ons allemaal geldt dat wij ons steentje willen bijdragen aan het verspreiden van de Goede Boodschap van Jezus Christus (=evangelisatie) zowel dichtbij in onze naaste omgeving als ver(der)weg.

Elke eerste maandag van de maand vergaderen we met elkaar. We zijn nu bezig met de voorbereiding van de informatie avond op vrijdag 26 januari om 20.00 uur in Hebron. Dan zal José even terug zijn in Nederland om één en ander persoonlijk aan u te vertellen. Bent u/ben jij geïnteresseerd en betrokken? Noteert dan alvast de datum en wees van harte welkom.

Op deze avond zullen op de info-tafel o.a. kaarten liggen die José zelf ontworpen heeft. Door deze kaarten te kopen steunt u de missie van José.

Verder zijn we bezig met het bedenken van acties om geld bij elkaar te brengen. Hebt u of jij een briljant idee, kom er dan gerust mee!

Denkt u ook nog aan de januari-statiegeldactie bij de Jumbo? De opbrengst hiervan is voor José. De flessenbonnen kunt u kwijt in de bak naast de flessenautomaat links bij de ingang.

Zondag 21 januari vindt u de flyer van José met machtigingsbrief in de kerkbanken in beide kerken.

We hopen dat u deze meeneemt en erover nadenkt om haar financieel te ondersteunen als dit mogelijk is. U kunt uw machtiging ingevuld inleveren op de informatie avond of op zondag 28 januari bij de uitgang van Hebron en uitgang kerk Hoge Hexel.

Heeft u geen machtiginsbrief uit de kerk meegenomen
Klik dan op onderstaande link om de machtigingsbrief te downlaoden en daarna uit te printen.

2017 Machtigingsbrief Jose Weijers

Bidt u mee? Geeft u mee? Leeft u mee?

Hartelijke groet namens het Home-team van José