Samen groeien
in geloof

Startzondag

Jaarlijks wordt er in september de Startzondag georganiseerd.

De doelstelling voor de Startzondag is: Samen gemeente zijn op een ontspannen manier. Nevendoelstelling is om een leuke start te maken met het Winterseizoen.

Op de zondag is er ’s morgens in beide kerken een dienst en koffie drinken na kerktijd, eventueel met een preekbespreking. Ondertussen zijn er voor de kinderen activiteiten en is er naast de gezamenlijke ontmoeting ook ruimte om elkaar uit te dagen bij een leuk spelelement passend bij het thema. Aansluitend is er een gezamenlijke lunch!

’s Avonds is er in de Dorpskerk Wierden een jeugddienst. Na afloop van deze jeugddienst maken de clubs een start met het clubseizoen.

In de kerk in Hoge Hexel is de avonddienst een reguliere dienst.

Deze activiteiten worden jaarlijks georganiseerd door de Starzondagcommissie. Bovenstaand programma is globaal, en wordt in het voorjaar/zomer definitief voor het jaar bekend gemaakt via het kerkblad, de website, beampresentatie voor kerkdienst en de kerkapp.