Samen groeien
in geloof

Thuisfront Commissie

Welkom op de pagina van de thuisfrontcommissie Centraal-Azie. Uit onze gemeente hopen we een gezin uit te zenden naar Centraal-Azie om daar het evangeliete delen. Deze uitzending is een van de manieren om als Hervormde Gemeente van Wierden gestalte te geven aan de zendingsopdracht die Jezus ons gegeven heeft

Visie van uitgezonden gezin

We voelen ons door God geroepen om Zijn getuigen te zijn in Centraal-Azië. Dit is een regio waar nauwelijks christenen zijn, waar de Islam groeit en waar veel armoede is. Het is ons verlangen om, juist hier, als gezin Gods grote liefde te delen in woord en daad. Door christen te zijn in het dagelijks leven, in wonen en werken. Door lokale gelovigen te ondersteunen in hun geloof en er te zijn voor de meest kwetsbaren in de maatschappij.

Commissie

De Thuisfront Commissie (TC) neemt een belangrijke plaats in in de zorg voor het uitgezonden gezin en onderhoudt nauwe contacten met hen. De TC zorgt onder andere voor de verzending van de nieuwsbrieven, de fondswerving ten behoeve van de uitzending en de informatie uitwisseling tussen de thuisgemeente, de zendingsorganisatie en het gezin. Ook organiseert de TC presentaties. Het gezin kan niet worden uitgezonden zonder deze ondersteuning.

Contact

Heeft u vragen, wilt u structureel op de hoogte worden gehouden via de gebedsbrief of nieuwsbrief, of wilt u dit werk ondersteunen door middel van een gift of een actie? Mail dan met onze secretaris