Samen groeien
in geloof

Werkgroep GZB/IZB

De werkgroep GZB/IZB probeert gestalte te geven aan de zendingsopdracht van de gehele gemeente. Zij voert haar werkzaamheden uit onder verantwoordelijkheid van de Algemene Kerkenraad. Momenteel bestaat de commissie uit 8 leden.

Hieronder de namen van de werkgroepleden:

Jenet Veldhuis, Herma Borkent, Dinand Smit, Jan Venebrugge, Anneke Voortman
Gerdien Groot Baltink,  Johan Schuurman, Martin Nijzink

De belangrijkste activiteiten van de werkgroep GZB/IZB zijn:

  • Het mede organiseren van de jaarlijkse collectes voor GZB, IZB.
  • Opbrengst zendingskerkbussen voor de GZB stimuleren d.m.v. projecten.
  • Het onderhouden van contacten met de scholen gedurende het gehele jaar betreffende de verdeling van de door leerlingen bijeengebrachte gelden en de ontwikkelingen rondom de doelen waarvoor geld wordt ingezameld op de scholen. (  augustus – oktober )
  • verkoop van GZB dagboekjes.
  • ledenwerving voor GZB en IZB.
  • het inwinnen van informatie m.b.t. zending en doorspelen van deze informatie naar gemeente- en kerkenraad.
  • het organiseren van de jaarlijkse Zendingsverkoopdag in samenwerking met de vrouwenvereniging Paloppo.
  • bijwonen van vergaderingen GZB/IZB.

Nieuw project – Mexico – Familie Kommers

Ruim 6 jaar hebben we als Hervormde Gemeente van Wierden geld ingezameld voor het project van de familie Vaders in Peru (GZB)

Wij zijn als gemeente deelgenoot, dat houdt in dat we garant staan voor € 7.500,- per jaar.

Aangezien de werkgroep GZB/IZB vorig jaar het bericht ontving van de GZB,  dat het project van de familie Vaders ten einde liep, zijn zij op zoek gegaan naar een nieuw project.

In nauw overleg met Jaap van der Ham ( afdeling communicatie & fondsenwerving ) van de GZB, hebben we een nieuw project uitgekozen voor onze Hervormde Gemeente te Wierden.

Jaap heeft ons vorig jaar al documentatie en achtergrond informatie opgestuurd van verschillende projecten. Vele van deze projecten liepen ten einde of hadden nog een looptijd van 1 tot 2 jaar.

Als werkgroep hebben we aangegeven, dat we het liefst in een nieuw te starten project wilden instappen.

Na verschillende keren met elkaar te hebben vergaderd over dit onderwerp, en verschillende projecten naast elkaar te hebben gelegd, is het gelukt om een nieuw project te starten als deelgenoot.

We hebben gekeken aan de hand van inkomsten van voorafgaande jaren, voor hoeveel geld we jaarlijks garant kunnen staan.

Aan de hand van deze gegevens zijn we tot de conclusie gekomen,dat we als Hervormde gemeente van Wierden de komende 6 jaar ( dit is ongeveer de looptijd van het project) jaarlijks € 7.500,- kunnen overmaken aan dit project.

klik hier voor de laatste nieuwsbrief van de fam Kommers

We hebben gekozen voor een project in Mexico, waar Machiel en Erika Kommers  en hun dochtertje Olivia zijn uitgezonden.

Machiel en Erika Kommers zijn in april 2012 door de GZB vanuit de Protestantse Adventgemeente te Amersfoort uitgezonden naar Mexico.

Citaat uit de nieuwsbrief van juni 2012:

Machiel en Erika: “In Mexico is alcohol- en drugsverslaving een groot probleem, met alle gevolgen vandien. De ‘Classis de la Costa’ van de INP is in en rond de Zuid-Mexicaanse stad Tapachula een paar jaar geleden begonnen met hulpverlening aan alcohol- en drugsverslaafden. Zij heeft doorvoor een centrum voor de behandeling en resocialisatie van verslaafden opgericht: Centro Shalom. Wij zijn door de kerk gevraagd om als missionair-diaconaal toerusters de lokale kerken te ondersteunen bij hun diaconale taak en bij het opzetten van verslavingspreventie onder de jeugd. Ook zullen wij met de medewerkers en vrijwilligers van Centro Shalom de organisatie, waaronder het resocialisatietraject, verder ontwikkelen.”

Uiteraard zijn ze volledig afhankelijk van uw financiële steun aan dit project. De familie Kommers vraagt aan ons allen hen op te dragen in uw/jouw gebed.

Graag willen we u/jou  vanaf de start van dit project er nauw bij betrekken. We proberen dit te doen door regelmatig de laatste berichten van de familie Kommers in het kerkblad te vermelden. Evenals de familie Vaders ontvangen we van de familie Kommers nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven staan op de website www.hervormdwierden.nl .

Mocht u/je meer willen weten over het project van de familie Kommers in Mexico, kijk dan regelmatig  op de website van de GZB.  Ook is het mogelijk om je daar aan te melden voor de nieuwsbrief van de familie Kommers.

De familie Kommers heeft ook een facebookpagina: www.facebook.com/kommersinmexico

Hebt u/ heb jij suggesties voor de werkgroep GZB/IZB  met betrekking tot dit project? Laat het ons weten!

Werkgroep GZB/IZB