Samen groeien
in geloof

Werkgroep GZB/IZB

Werkgroep GZB/IZB

De werkgroep GZB/IZB probeert gestalte te geven aan de zendingsopdracht van de gehele gemeente. Zij voert haar werkzaamheden uit onder verantwoordelijkheid van de Algemene Kerkenraad.
Momenteel bestaat de commissie uit 8 leden. Hieronder de namen van de werkgroepleden:

Arjan Morsink, Jenet Veldhuis,  Dinand Smit, Henkjan Venebrugge, Anneke Voortman
Gerdien Groot Baltink, Gert Dollen en Martin Nijzink

De belangrijkste activiteiten van de werkgroep GZB/IZB zijn:

* Het mede organiseren van de jaarlijkse collectes voor GZB/ IZB.

* Opbrengst zendingskerkbussen voor de GZB stimuleren d.m.v. projecten.

* Het onderhouden van contacten met de scholen gedurende het gehele jaar betreffende de

verdeling van de door leerlingen bijeengebrachte gelden en de ontwikkelingen rondom de doelen

waarvoor geld wordt ingezameld op de scholen. (augustus – oktober)

* Verkoop van GZB dagboekjes.

* Ledenwerving voor GZB en IZB.

* Het inwinnen van informatie m.b.t. zending en doorspelen van deze informatie naar gemeente- en

kerkenraad.

*Het organiseren van de jaarlijkse zendingsverkoopdag in samenwerking met de

vrouwenvereniging Paloppo.

*Het bijwonen van vergaderingen GZB/IZB.

Daklozen project Centraal-Azië
In de afgelopen jaren hebben we als Hervormde Gemeente van Wierden geld ingezameld voor het project van de familie Vaders in Peru en daarna de familie Kommers in Mexico. Wij zijn als gemeente deelgenoot, wat inhoudt dat we garant staan voor €6000,- per jaar.

Sinds 2019 ondersteunen we het daklozenproject in Centraal-Azië, dat door de GZB wordt ondersteund. We hebben voor dit GZB project gekozen, omdat een gezin dat vanuit onze gemeente is uitgezonden, zijdelings bij dit project betrokken is en het een warm hart toedraagt.

Centraal-Azië
Dit gebied ligt tussen Rusland, China, Turkije en Iran, en heeft een bijzondere geschiedenis. In de middeleeuwen liep hier al de bekende zijderoute van China naar Europa. Ondanks dat de landen in Centraal-Azië na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie in 1991 zelfstandig zijn geworden, is de invloed van het communisme overal nog merkbaar. Daarnaast speelt de islam een grote rol in het openbare leven van deze landen. Vanwege de veiligheid kunnen we de naam van het land, waar het daklozen project is, niet noemen.

Het daklozencentrum
Het centrum zorgt voor de duizenden daklozen, die in deze stad in Centraal-Azië rondzwerven. De meeste daklozen zijn op straat beland doordat ze geen werk konden vinden of doordat ze door een heftige gebeurtenis in hun leven de weg zijn kwijt geraakt. Hun situatie is schrijnend, vooral in de winter wanneer de temperaturen tot ver onder nul dalen.

Het team van het daklozencentrum is vaak op straat te vinden om daklozen hulp te bieden. Daarnaast kunnen zo’n honderd daklozen drie dagen in de week terecht bij het centrum voor een warme maaltijd, medische zorg, een warme douche, schone kleding en eventueel een knipbeurt. In wezen is het centrum een plek waar daklozen zich veilig kunnen voelen, waar er naar ze geluisterd wordt en waar ze hoop en hulp krijgen. Een lokale voorganger opent elke week het Woord voor degenen die geïnteresseerd zijn en meer willen leren over de Vader. Het centrum probeert daklozen ook te helpen hun weg terug te vinden naar het normale leven. Ze worden geholpen aan de juiste documenten, waardoor ze terug naar huis kunnen keren. Daklozen die willen afkicken van de alcohol stuurt het centrum naar een rehabilitatiecentrum.

Het hospice
Om ervoor te zorgen dat de daklozen niet zonder liefde en zorg op straat hoeven te sterven is er onlangs een hospice gebouwd. In het hospice is plaats voor vijf tot zes daklozen die terminaal zijn. Zo krijgen deze kwetsbare mensen goede zorg voor een waardig levenseinde. Het zal het eerste hospice voor daklozen zijn in dit land! De GZB heeft eind 2019 twee Nederlandse verpleegkundigen uitgezonden om mee te helpen het hospice op te starten. Ook zullen zij lokale verpleegkundigen lesgeven en coachen in het geven van palliatieve zorg voor de stervenden.

Uiteraard zijn ze volledig afhankelijk van uw financiële steun aan dit project. Het team dat betrokken is bij de daklozen in Centraal-Azië vraagt aan ons allen hen op te dragen in uw/jouw gebed.

Graag willen we u/jou bij dit project betrekken. We proberen dit te doen door regelmatig berichten in het kerkblad te vermelden. Hebt u/ heb jij suggesties voor de werkgroep GZB/IZB met betrekking tot dit project? Of wilt u structureel op de hoogte worden gehouden via de nieuwsbrief die het daklozencentrum elke twee maanden verstuurd? Laat het ons weten!

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut

Anneke Voortman

Secretaresse werkgroep GZB/IZB
Telefoon nr:  0614144239
e-mail: bgj66voortman@gmail.com