Samen groeien
in geloof

Commissie media

De commissie media is verantwoordelijk voor het uitzenden van de diensten met beeld en geluid alsmede het onderhoud van de daarvoor nodige apparatuur.

De commissie bestaat uit:
De kosters van de twee kerken
Vier technische mensen
Een kerkrentmeester
Een contact persoon van het beamteam
Een contact persoon van het filmteam

Contact persoon is:

  • Lammert Wessels (Koster / Website beheerder)