Samen groeien
in geloof

Bijbelkringen

In onze gemeente zijn meerder bijbel en gesprekskringen actief waar gemeenteleden met elkaar zich willen verdiepen in Gods Woord.

Elke wijk heeft eigen Bijbelkringen die hieronder per wijk worden vermeld. Bij elke kring staan gegevens van een contactpersoon waar u informatie kunt inwinnen over de betreffende kring.

Wijk 2

Bijbelkring oost komt elke maand bij elkaar in gebouw Hebron.
Contact persoon: Dhr J. Meijer (Jan) tel: 0546-576718
E-mail: meijerdegoeijen@hetnet.nl

Bijbelkring de Stouwe/Hooilanden komt elke maand bij elkaar bij de leden thuis

Contactpersoon: J. Jonas (Jurrie)
Tel:0546-576474
E-mail: j.jonas2@kpnplanet.nl

Bijbelkring grote maat

Komt een keer in de 6 weken bij elkaar op dinsdag
Contact persoon:
Fam Smit,
Larixlaan 16,
0546 62501
Mail: arjan_smit@msn.com

Bijbelkring de Weuste/Hooilanden komt elke maand bij elkaar bij de leden thuis.
Contact persoon: J. H. Harbers (Erik-Jan)
Tel: 0546-576754
E- mail:ejharbers@ziggo.nl

Het stukje hieronder heeft betrekking op kring de Stouwe en kring de Weuste

De bijbelgesprekskringen komen gedurende het jaar 10 x bij elkaar en meestal op een vaste avond. Ze maken hierbij gebruik van materiaal van de Stichting Evangelisch Werkverband (www.ewv.nl) voor de zogenaamde Gemeente GroeiGroepen. (GGG).

De GGG hanteren volgende visie.
Jezus sprak op verschillende niveaus met mensen. Hij had tijd voor persoonlijke contacten en het persoonlijke gebed tot Zijn Hemelse Vader. Opvallend is, dat Jezus het grootste gedeelte van de tijd investeerde in een kleine groep: zijn 12 discipelen. Het was in deze kleine kring, dat Hij onderricht gaf en zij vragen konden stellen. Hij ondervond vriendschap en vormde zijn discipelen tot navolgers van Hem.

Als gelovigen kennen we het persoonlijk geloofsgesprek en het persoonlijk gebed. Er zijn de massale kerkdiensten. En dan is er de kleine groep, die zijn vorm vindt in een GGG of bijbelgesprekskring. Het is geen hobby voor liefhebbers, maar een waardevolle aanvulling op de andere vormen, waarin wij ons geloof beleven.

De GGG heeft drie doelen
1. groeien in gemeenschap.
Bijvoorbeeld door het geloofsgesprek rondom de bijbel en door de onderlinge band, die met elkaar groeit als sociaal gebeuren. We leven met elkaar mee. Zo vormen we een hechte gemeenschap.
2. Groeien in geloof.
De GGG helpt om de navolging van Jezus concreter in te vullen. Het gesprek met de anderen hierover kan stimuleren om een meer toegewijd discipel te zijn. Zo groeien we in ons geloof.
3. Groeien in getuigenis.
Door met elkaar te praten over ons geloof leren we ook om vrijmoediger met andersdenkenden het gesprek aan te gaan. Het is ook makkelijk om vrienden of kennissen in een kleine ongedwongen groep uit te nodigen om mee te komen praten. De GGG is dan ook ideaal om door middel van vriendschappen mensen bij het evangelie te betrekken. Zo groeien we in getal en getuigenis.

Kortom, het is meer dan een studiebijeenkomst. Het gaat om de opbouw van onderlinge (geloofs)gemeenschap. Daarbij speelt het bezinningsmoment een belangrijke rol, maar er is meer: het gebed voor elkaar, samen zingen, openheid naar elkaar toe, gezellig bijpraten.

Van harte welkom

Huiskringen In wijk oost zijn ook meerdere huiskringen actief maar dit zijn vaak spontane initiatieven van gemeente leden die bij elkaar komen om bijbelstudie te doen maar deze zijn niet allen gelokaliseerd. Voor info hierover kunt u het best bij de wijk-ouderling of predikant terecht.

Groeikern Zuidbroek. 
Komt elke maand bij elkaar bij de leden thuis.
Contactpersoon:

J.C.J. Post (Christiaan)
email: christiaanpost@gmail.com
Adres: Waterkering 15
Telefoonnummer:
0546579921

Wijk 1

Bijbelkring Noord komt elke 2 e dinsdag van de maand bij elkaar in gebouw Hebron.
Contactpersoon: Dhr H. van Burken(Hans)
Tel: 0546-579971
E-mail: vanburkenh@gmail.com

Kring Meijerinkhoek komt elke maand bij elkaar bij de leden thuis en bestaat uit jonge gezinnen

Contact persoon: A. J. Morsink (Arjan)
Tel: 573569
E-mail: ajmorsink@planet.nl

Kring Westerveen komt elke maand bij elkaar bij de leden thuis.
Contact persoon: B. Jansen-Eupe (Bertus)
Tel: 572467
E- mail: janseneupe6@gmail.com