Samen groeien
in geloof

Corona gerelateerde maatregelen (update 15 okt)

Het aantal corona besmettingen neemt steeds verder toe, ook in onze regio. Reden voor onze overheid om afgelopen dinsdag met verdere maatregelen te komen. Er is zelfs sprake van een gedeeltelijke lockdown. De corona-crisis treft onze samenleving diep in het hart en raakt daarmee ook onze kerkelijke gemeente zwaar.

Erediensten

Woensdagavond is er vergaderd over de gevolgen van de gedeeltelijke lockdown voor onze kerkelijke activiteiten. Het crisisoverleg heeft helaas moeten besluiten om het aantal aanwezige kerkgangers per aanstaande zondag 18 oktober naar het geadviseerde maximum van 30 terug te brengen en tegelijkertijd de oppas en de kindernevendienst voorlopig stil te leggen. Het reeds geplande afscheid van de kinderen van de kindernevendienst van aanstaande zondag kan in een iets aangepaste vorm gelukkig wel doorgang vinden door per kind maximaal één familielid aanwezig te laten zijn. In het geval van eventuele bijzondere diensten (zoals bijvoorbeeld doopdiensten of trouwdiensten) zal per situatie besproken worden of er door maatwerk iets meer kerkgangers zouden kunnen worden toegelaten dan het bovenstaande maximum.

Catechese en jeugdwerk

De catechisaties kunnen worden voortgezet waarbij er op voorstel van het catecheseteam wel een aantal aanpassingen zal worden doorgevoerd in relatie tot de groepsgrootte en werkwijze. Voor de groep 12-17 jarigen betekent dit in ieder geval dat hun catechisaties in de week van 19 oktober eenmalig komen te vervallen. Het jeugdwerk inclusief de woensdagmiddagclub kan worden voortgezet met het gelijktijdige verzoek aan de betreffende leiding om te bezien of er alternatieve werkvormen mogelijk zijn, met name om de groepen beter te spreiden over de beschikbare ruimtes en zo klein als werkbaar te maken.
klik hier onder voor meer info

https://hervormdwierden.nl/aanmelden-catechisatie-2020-2021/

Overige activiteiten

Voor wat betreft vergaderingen en bijeenkomsten wordt iedereen verzocht om maximaal de digitale oplossingen te benutten en alleen fysiek te vergaderen of dingen te doen wanneer dat zeer dringend noodzakelijk is. Bij fysieke vergaderingen waarvan geen notulen worden gemaakt graag presentielijsten bijhouden zodat, indien noodzakelijk, het bron- en contactonderzoek gemakkelijker kan worden uitgevoerd. De algemene adviezen rondom afstand houden, mondkapjes tijdens verplaatsingen en hygiëne blijven uiteraard de basis van ons handelen.

Afsluitend

Wij beseffen, dat voor de één deze maatregelen veel te ver gaan, terwijl zij voor de ander nog niet ver genoeg gegaan. Als leden van onze kerkelijke gemeente dragen wij verantwoordelijkheid naar elkaar. Daarbij hebben we allereerst rekenschap af te leggen tegenover de Heere, onze God. Maar zeker ook naar de samenleving, waarin wij als gemeente onze plaats hebben en deel van uit maken. Vanuit dát besef is het crisisoverleg biddend, zoekend en wegend tot de genoemde besluiten gekomen, wetend dat ook in deze tijd de Heere Zijn gemeente bouwt en bewaart.