Samen groeien
in geloof

CORONA-maatregelen: Kerkdiensten.update 8 juli


Met grote dankbaarheid kunnen wij melden dat op zondag 5 juli in Hoge Hexel de eerste diensten
zijn gehouden met op beperkte schaal aanwezigheid van gemeenteleden. De ervaringen met de
diensten zijn positief te noemen.
Voor komende zondag 12 juli zijner twee diensten in de Dorpskerk met maximaal 150
gemeenteleden, waarbij de morgendienst een doopdienst zal zijn. In afwachting van nadere
instructies over de voorwaarden, waaronder weer door de gemeente gezongen mag worden, zal er
in deze diensten gezongen worden door een aantal voorzangers.
Vanaf zondag 19 juli zullen, indien er komende zondag uit de diensten in de Dorpskerk geen grote
problemen voortkomen, weer 4 diensten worden gehouden. Om 09.30 uur en 18.45 uur in
Dorpskerk en om 09.30 uur en 19.00 uur in de kerk te Hoge Hexel.
Hoe er gezongen zal gaan worden in de diensten hangt af van de eerder genoemde voorwaarden
voor gemeente zang.
Voor de diensten geldt dat het kindermoment op dezelfde wijze zal verlopen als nu in de digitale
diensten en dat er geen kinderoppas zal zijn.
Wijzigingen in de hier bovengenoemde plannen zullen wij bekend maken via de website en
volgende kerkblad.
Samenvatting werkwijze uitnodiging tot het bij wonen van kerkdiensten (voor uitgebreide versie zie
vorig kerkbladen website).

 1. Voor iedere dienst afzonderlijk die u wenst te bezoeken dient u zich aan te melden via het
  formulier op www.hervormdwierden.nl., of indien dit niet lukt bij uw sectieouderling
 2. Meerdere personen van één huishouden kunnen tegelijkertijd worden aangemeld.
 3. Aanmelden is mogelijk van maandag t/m vrijdag voorafgaand aan de dienst.
 4. Mochten er meer aanmeldingen zijn dan beschikbare plaatsen dan gaat de selectie als volgt:
  a. Voor iedere dienst is een aantal secties aangewezen die voorrang krijgt (zie overzicht).
  b. Mochten er hierna nog plaatsen beschikbaar zijn dan worden door middel van loting
  aanmeldingen vanuit de overige secties toegelaten.
 5. Op zaterdag ontvangt u een email of u de dienst kunt bezoeken of niet.
  Er is voor de Dorpskerk één ingang geopend. Dat is de ingang naar Hebron aan het kerkplein. Bij
  binnenkomst zullen u enkele gezondheid vragen gesteld worden, kunt u uw handen desinfecteren
  en wordt u naar een plaats gebracht. Zoals eerder gezegd zal het anders zijn dan u gewend was.
  Wij vragen ook uw begrip als u moet wachten in verband met de genomen maatregelen. Wij
  verzoeken u de 1,5 meter afstand buiten en binnen te bewaren.
  schema voorrangssecties voor komende 2 weken:
  19 juli Dorpskerk ochtend – Van Grootheest, Kippers (Gerrit), Kippers (Gerard), Jaspers Faijer
  19 juli Dorpskerk avond – Olthof, De Hoop, Bremmer, Koster, Companje
  19 juli Hoge Hexel ochtend – Stout
  19 juli Hoge Hexel avond – Wolterink
  26 juli Dorpskerk ochtend – Prins, Nijzink (Leen), De Koeijer, De Boer
  26 juli Dorpskerk avond – V.d. Heide, Harbers (E.J.), Hammers (G), Maat, Jonas, Wessels
  26 juli Hoge Hexel ochtend – Nijzink (Martin)
  26 juli Hoge Hexel avond – Stout