Samen groeien
in geloof

Dabar commissie

Kent u het dabarwerk? Dit gebeurt lokaal bij u in de gemeente! ‘Dabar’ is Hebreeuws voor ‘woord en daad’. Het belangrijkste motief voor Dabar voert terug op de opdracht die Jezus aan Zijn leerlingen geeft om het evangelie bekend te maken in de wereld (Mattheüs 28:19-20). Wanneer we ontdekken hoe groot Zijn liefde voor ons is, dan verlangen we er naar om Zijn liefde ook aan anderen bekend te maken. Gelukkig doen we dit niet alleen. Gods Geest helpt ons daarbij.

We schrijven dit stuk aan u, omdat we voor komend seizoen een uitdaging hebben: Voldoende
commissieleden vinden! Door terugloop bestaat de commissie Stadswijk Almelo (De Ontmoeting) uit 2 personen. De commissie voor de Grimberghoeve uit 3 personen. Willen we Dabar voor beide
projecten komend seizoen mogelijk maken, moeten de commissies aangevuld worden (resp. naar 4
en 6 personen) Lukt dit niet, dan moeten we helaas de projecten definitief staken.

Daarom zoeken wij jou! Als commissielid organiseer je op eenvoudige wijze recreatie & evangelisatie in Stadswijk Almelo (De Ontmoeting) of op camping de Grimberghoeve in Notter. We zoeken versterking in o.a. deze functies:

  • Voorzitter
  • Notulist
  • Penningmeester

Ook zonder affiniteit met deze functies zoeken wij jou!

Bijkomende commissietaken: 8 vergadering per jaar. Ter kennismaking een ontmoetingsdag of
weekend met de teamleden, het op- en afbouwen van het terrein (beiden één dag) en één week
mentorschap. Voor meer informatie, een gesprek of opgave bel 06-19818184 of mail naar
dabarwierden@hotmail.com

Vanuit onze commissie zijn er twee projecten:

Stadswijk Almelo (De Ontmoeting)

  • Hou jij van andere culturen en ben je nieuwsgierig naar de Turkse cultuur? Wil je het evangelie op een creatieve en sportieve manier delen met mensen die niet op vakantie kunnen? Lees dan hier meer over deze nieuwe Dabarplek in een stadswijk in Almelo.
    • Van 20-08-2023 tot 26-08-2023

Camping de Grimberghoeve

  • Sinds 2015 is Dabar actief op camping de Grimberghoeve in Notter, vlakbij Wierden en Rijssen. De familie Lammers is eigenaar van deze camping met ongeveer 70 toerplaatsen. Op de camping zijn meerdere speelgelegenheden en aan de overkant van de weg is een strandje aan de rivier de Regge.
    • 05-08-2023 tot 19-08-2023 (twee weken)

Hartelijke groet,

De Dabarcommissie

(Voor Stadswijk Almelo: Rob & Harriet Smit, Voor de Grimberghoeve: Corné, Anouk & Sander)