Samen groeien
in geloof

Bezoekcommissie

Bezoek commissie

De BC stelt zich ten doel om vanuit de bijbelse opdracht; vanuit het ambt voor alle gelovigen voor onze medemensen in te staan en een luisterend oor te hebben voor zowel pastorale, maatschappelijke als materiële behoeften.

Bezoeken en diensten door de BC gebracht of aangeboden hebben de bedoeling gemeenteleden, ook die in tehuizen verblijven, te laten weten dat ze erbij horen.

Elk lid van de BC maakt deel uit van een wijkteam. Een wijkteam bestaat uit een ouderling, een diaken en een of twee leden van de BC. Binnen dit team is regelmatig contact en overleg. De ouderling heeft de aansturende rol.

Vaste taken van de BC-leden zijn bezoeken afleggen bij:

gemeenteleden ter gelegenheid van hun 75ste verjaardag of ouder,
Mensen die zijn ontslagen uit het ziekenhuis of langdurig ziek thuis zijn.
Gezinnen na gezinsuitbreiding,
Nieuw ingekomen gemeenteleden,
Echtparen die een huwelijksjubileum vieren, vanaf hun veertigjarig jubileum,
Mensen met een beperking die jarig zijn,
Verzorgings- en verpleeghuizen
Mensen die graag een bezoek willen en dit aangeven.

Verder worden er verschillende activiteiten georganiseerd voor ouderen; een vakantieweek, een paasmiddag, een ouderendag en een
kerst attentie.

Opbouw van het bestuur.

Het bestuur bestaat uit drie leden van de BC en drie diakenen: