Samen groeien
in geloof

Bezoekcommissie

Bezoekcommissie

Als bezoekcommissie hebben we als missie “Oog voor elkaar, oog voor Hem”.

De bezoekdames en –heren van de bezoekcommissie leven mee met de mensen in hun wijk op momenten van vreugde, verdriet, ziekte of eenzaamheid. Dit doen ze door het sturen van een kaart of het brengen van een bezoekje.

Iedere bezoekdame of –heer maakt onderdeel uit van een wijkteam. Daarnaast bestaat een wijkteam uit een ouderling, diaken en jeugdouderling.  Binnen dit team is regelmatig contact en overleg. Op deze manier willen we als kerk meeleven met elkaar en verbondenheid ervaren. De mensen in de tehuizen worden hierbij niet vergeten.

De wijkteams organiseren regelmatig een avond voor de mensen in hun wijk om elkaar te leren kennen, betrokken te zijn bij elkaar en het geloof te delen.

De bezoekcommissie valt onder de verantwoordelijkheid van de diaconie. Naast de bezoekdames en –heren heeft de bezoekcommissie een eigen bestuur. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris en een aantal leden, waarbij de diaconie een afvaardiging heeft.

Jaarlijks organiseert zij voor de ouderen van de gemeente een aantal activiteiten waaronder een vakantieweek, een ouderen-dag en een Paasmiddag. Ook is er afstemming met de wijkkerkenraden over het functioneren en ondersteunen van de wijkteams.

Heeft u een vraag, behoefte aan contact of een luisterend oor? Neem gerust contact met één van ons op.

De huidige samenstelling van het bestuur is:

Joke van de Pol, secretaris   tel: 06-254 204 25

Miranda Bartels

Ingrid Nijsink

Mark Timmerman (afvaardiging diaconie)