Samen groeien
in geloof

Doopcatechese

Beste (aanstaande) ouders,

Als u een kindje verwacht, komt er veel op je af.
Het nieuwe leven brengt verantwoordelijkheid met zich mee. De verantwoordelijkheid om voor je
kind te zorgen, je kind te laten groeien, te laten kennismaken met de wereld om jullie heen, je kind te
laten delen in het leven met God.
Het leven voordoen is misschien wel de kern van opvoeden. Zo gaat het ook met geloven. Je kunt het
je kinderen voordoen, voorleven. En het mooie is dat wat je je kind meegeeft niet alleen voor een
poosje is, maar voor zijn hele leven.

Om ouders hierin bij te staan is er doopcatechese in onze gemeente. Een mooi moment om samen
met andere ouders in gesprek te gaan over de geloofsopvoeding van jullie kind(eren).
Ook ouders die voor de doop al doopcatechese willen volgen worden van harte uitgenodigd.

De doopcatechese bestaat uit drie avonden:
Avond 1: onderlinge kennismaking en motivatie tot de doop
Avond 2: inhoud van de doop
Avond 3: Geloofsopvoeding

Plaats: Hebron.
Tijd: 20.00u – 21.30u

Aanmelden
De data de volgende cyclus wordt via datumprikker bepaald met degene die zich aanmelden.
Indien jullie willen deelnemen of vragen hebben, graag mailen naar mattheaborkent@gmail.com of
appen/bellen met 06-12271161

Mocht de oppas een probleem zijn voor deze avonden, dan willen we jullie helpen naar het zoeken
van een oplossing hiervoor.