Samen groeien
in geloof

Dovenpastoraat

Het dovenpastoraat is binnen onze gemeente minder bekend en is de laatste jaren vooral buiten de kerkenraad gecoördineerd door ds. H. Dekkers, die hieraan op een zeer enthousiaste manier invulling heeft gegeven. Het is echter zijn wens om dit over te dragen.

Daarnaast wil de kerkenraad het dovenpastoraat binnen onze gemeente meer aandacht geven. Daarom zoeken we binnen de gemeente een enthousiaste contactpersoon, die een warm hart toedraagt aan doven en slechthorenden.
De man of vrouw is de contactpersoon/vertegenwoordiger voor het Dovenpastoraat Hervormd Wierden. Deze contactpersoon pakt de zorg voor alle doven en slechthorenden op.

Globaal zijn de taken:

  • Heeft contact met de kerkenraad via de werkgroep pastoraat (en/of Bezoekcommissie)
  • Is bereid te achterhalen of er ook doven of slechthorenden in Hervormd Wierden aanwezig zijn (die naar een dovendienst zouden willen gaan.)
  • Mag alleen een contactpersoon voor onze gemeente zijn, maar mag naar eigen wens ook lid van IC (Interkerkelijk Dovenpastoraat) zijn/worden.
    • Vanuit IC is er een werkgroep SDG voor de dovenkerkdiensten in Almelo. Dit houdt in: voorgangers vragen, kerkenraden benaderen met verzoek om ambtsdragers af te vaardigen en de beamer bedienen.

Ter info onderstaande websites:
https://www.icoverijssel.nl/
https://www.doofenkerk.nl/

Voor aanmelden of het verkrijgen van meer informatie kunt u contact opnemen met ds. H. Dekkers (0546 574607/ h.dekkers1@telfort.nl) of de voorzitter van de werkgroep pastoraat, Jan van der Heide. (0546 573950 / jvanderheide@hervormdwierden.nl).