Samen groeien
in geloof

Erediensten vanaf zondag 19 juli

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut

We mogen als gemeente dankbaar aan de Heere terugzien op afgelopen zondagen toen we als gemeente sinds maanden weer voor het eerst in de kerk samen konden komen. Het aantal aanmeldingen bleef wat achter bij wat we gehoopt hadden. We begrijpen de schroom, die menigeen van u heeft om met meerdere mensen in één ruimte samen te komen. Maar u mag er zeker van zijn, dat we er alles aan gedaan hebben en doen om elke mogelijke besmetting te voorkomen. Dus u kunt zich met een gerust hart opgeven.

We danken de zangers en zangeressen, die plaatsvervangend de gemeentezang hebben verzorgd.  In de kerk klonk het bijzonder mooi. Thuis wat minder. Maar aan de geluidskwaliteit wordt gewerkt.

Intussen verlangen we er als gemeente naar om samen de lofzang voor God aan te heffen en van harte uit volle borst te zingen. Dat is één van de wezenlijke onderdelen van de zondagse eredienst en de andere samenkomsten van de gemeente.

Vorige week zijn vanuit de overheid en de PKN richtlijnen aangegeven om de gemeentezang mogelijk te maken. Deze komen er kort gezegd op neer, dat er (weliswaar geringe) risico’s blijven bestaan als tot gemeentezang wordt overgegaan. Wat dan te doen? U mag weten, dat we als crisisoverleg met deze vraag geworsteld hebben. Zeker, we vertrouwen op de Heere, dat Hij in alles voorziet. Tegelijk dragen we ook onze verantwoordelijkheid voor elkaar. Met name voor de oudere en kwetsbare gemeenteleden onder ons. Tot onze spijt hebben we daarom moeten besluiten om de gemeentezang voorlopig uit te stellen en deze, evenals afgelopen zondag, door zangers en zangeressen te laten plaatsvinden. We rekenen op uw begrip voor deze beslissing. Met u zien we met gelovig verlangen uit naar het moment dat we sámen luid zingend de Heere kunnen loven en danken. Nu moet het nog een tijdje als stille lofzang in ons hart. Maar ook dát wordt door God opgemerkt en gehoord!

Aanmelden

Om ervoor te zorgen dat de diensten volgens de RIVM-richtlijnen gehouden kunnen worden is het noodzakelijk dat u zich aanmeldt wanneer u een dienst wilt bezoeken. Dit kan op maandag t/m vrijdag via het aanmeldformulier op de website.

In het formulier kunt u aangeven welke dienst u wilt bezoeken en met hoeveel personen u wilt komen. Voor iedere dienst zijn voorkeurssecties aangemerkt (zie overzicht). Deze dienen alleen om bij grote belangstelling iedereen een gelijke kans te bieden om met enige regelmaat een kerkdienst te bezoeken. Als u niet weet wie uw ouderling is kunt u “weet ik niet” kiezen. Gasten kunnen “geen (gast)” kiezen.

U kunt zich dus met een gerust hart opgeven voor diensten waar uw sectie niet als voorkeurssectie is aangemerkt.

Op zaterdag krijgt u via een e-mail bericht of u de dienst kunt bezoeken of niet. In de afgelopen weken is gebleken dat deze e-mails soms in de spam-map terecht komen (met name hotmail adressen). Mocht u zaterdag om 17:00 nog geen e-mail hebben ontvangen dan kunt u contact opnemen met de scriba van wijkkerkenraad 1, Maarten Otten. Zijn contactgegevens zijn elders in het kerkblad te vinden.

Overzicht voorkeursecties.

2 aug Dorpskerk ochtend   – Bartels, Kreijkes, Smit, Wolfs

2 aug Dorpskerk  avond      – V Grootheest, Kippers (Gerrit), Kippers (Gerard), Jaspers Fayer

2 aug Hoge Hexel ochtend – Wolterink

2 aug Hoge Hexel avond    –  Nijzink

9 aug Dorpskerk  ochtend – Smelt, Boorsma, Ebrecht.

9 aug Dorpskerk  avond     – Prins, Nijzink, De Koeijer, De Boer, Vd Heide

9 aug Hoge Hexel ochtend – Stout

9 aug Hoge Hexel avond    – Wolterink

16 aug Dorpskerk  ochtend – Olthof, De Hoop, Bremmer, Koster, Companje

16 aug Dorpskerk  avond     – Bartels, Kreijkes, Smit, Wolfs

16 aug Hoge Hexel ochtend – Nijzink

16 aug Hoge Hexel avond    – Stout