Samen groeien
in geloof

Gang van zaken verzorgingshuizen

Soms kunnen de omstandigheden voor uzelf, voor uw partner, voor uw vader of moeder, voor een familielid of kennis of voor iemand voor wie u zorgdraagt zodanig zijn dat thuis wonen geen optie meer is. Er is zoveel zorg nodig dat een plek in een verzorgingshuis de beste optie is.

Dit kan heel ingrijpend zijn. Zeker wanneer u getrouwd bent en opeens gedwongen gescheiden moet gaan leven. Maar voor kinderen die hun ouder(s) gaan verhuizen kan het sterk voelen als dat je hen tekort doet.

Wanneer u op welke manier dan ook in deze situatie verkeert, schroom niet contact op te nemen met uw wijkouderling, wijkpredikant of een kerkelijk werker om hierover in gesprek te gaan. We willen als kerkenraad graag naar u luisteren.

Verder willen we u op deze plek informatie geven over wat praktisch bij een situatie als deze komt kijken. 

Er is onderscheid tussen een tijdelijke plek als revalidatie of een definitieve plaatsing in een verzorgingshuis. In geval van revalidatie verandert er niet zoveel. Het woonadres blijft hetzelfde, dus ook de eigen wijkouderling en wijkpredikant blijven dezelfde. Wel is het belangrijk om de wijkouderling te informeren.

In het geval van een definitieve plaatsing in een verzorgingshuis gebeurt er meer, aangezien daar een feitelijke verhuizing aan vastzit.

Deze verhuizing kan leiden tot een verandering van:

  • Sectie. De persoon in kwestie komt dan in de sectie van de ouderling die pastoraat doet in het betreffende verzorgingshuis.
  • Wijk. Als dit de andere wijk betreft (verhuizing van wijk 1 naar 2 of andersom) krijgt de persoon in kwestie ook een andere wijkpredikant.
  • Kerkelijke gemeente. Als het verzorgingshuis zich buiten de grenzen van Wierden bevindt, wordt de persoon in kwestie automatisch overgeschreven naar een andere kerkelijke gemeente.

Belangrijk

Het is van belang om contact te hebben met de eigen wijkouderling en te bespreken wat u prettig vindt. En daarnaast contact op te nemen met het kerkelijk bureau van onze gemeente. 

  • Bij een verhuizing buiten de grenzen van de gemeente Wierden is het altijd mogelijk om lid te blijven van onze kerkelijke gemeente. De persoon in kwestie komt dan in de sectie van de ouderling die dit verzorgingshuis in zijn wijk heeft. 
  • In sommige specifieke situaties is het mogelijk om dezelfde wijkouderling te houden. Voor de ene wijkouderling zal dit meer haalbaar zijn dan voor de ander.

Bezoek

In het verzorgingshuis zal bezoek worden gebracht door de eigen wijkouderling, door bezoekdames en -heren en door de wijkpredikant of de kerkelijk werker.

In het schema is het hele traject nog even in beeld gebracht.