Samen groeien
in geloof

Gebedsbrief José Weijers

Bijgaand weer een nieuwe gebedsbrief. Op het moment dat ik dit schrijf ben ik nog wat geveld door een griepvirus o.i.d. Daardoor blijkt wel weer het positieve van een goede gezondheid. Daarnaast is er nog iets dat ik niet in de brief noem, onze stad is in een crisis m.b.t. het bestuur. We hebben een nieuwe burgemeester, en we kunnen zien dat er gehandeld wordt bijvoorbeeld met het maken van de wegen. Maar er zijn opnieuw onenigheden en dit maakt dat het erg instabiel is qua bestuur. Bid voor bemiddeling, rechtvaardigheid en vrede. Dank je wel voor het bidden!