Samen groeien
in geloof

Gebedsweek 17 – 24 januari 2021

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut


Het thema van de internationale gebedsweek voor eenheid van christenen is ‘Blijf in mijn liefde’.
Centraal staan de woorden van Jezus: Blijf in mijn liefde en je zult veel vrucht dragen. Johannes 15 vers 5 – 9.
Dit thema is aangedragen door de zusters uit de oecumenische kloostergemeenschap in Grandchamp, Zwitserland. Deze gemeenschap wijdt zichzelf al sinds haar ontstaan aan eenheid en gebed. Met de oproep “Blijf in mijn liefde’ wijzen zij op de verbondenheid met Christus als bron en vrucht van eenheid. Centraal staat Johannes 15 met het beeld van de wijnstok. Ik ben de wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft en Ik in hem, die draagt veel vrucht. Blijf in Mijn Liefde.
De corona maatregelen leggen ons dit jaar beperkingen op. Veel kerkelijke activiteiten zijn geannuleerd. Maar het gezamenlijk, als christenen, bidden kan niet geannuleerd worden.
We kunnen dit jaar geen gebedsruimte in de consistorie maken,
Fysieke gebedsbijeenkomsten zijn niet mogelijk, maar we mogen ons in de gebedsweek samen concentreren op het gebed. Bidden voor de nood in de wereld en in onze gemeente. Wanneer we deze week in gebed gaan weten we, dat over de hele wereld christenen bidden.
Vanaf vrijdag 15 januari krijgt u via deze site de mogelijkheid om gebedspunten aan te leveren die dan ook in overleg op de website geplaatst zullen worden en via nieuwsberichten zichtbaar zijn.
Kijkt u hiervoor op de homepage van de site midden onder
Missie Nederland heeft voor deze week een boekje uitgegeven. Er zijn reflecties en gebedspunten per dag, U kunt dit boekje aanvragen door een mail te sturen naar  bidendank@hervormdwierden.nl    onder vermelding boekje en naam en adres. Het boekje wordt dan voor de gebedsweek bij u thuis bezorgd . 
 De thema’s zijn:
17 januari  Geroepen door God. Joh. 15: 16a.
18 januari  Verborgen groeien Joh. 15:4a
19 januari  Eén lichaam vormen Joh.15:12
20 januari  Samen bidden Joh. 15:15
21 januari  Veranderd door het Woord Joh. 15:3
22 januari  Liefde tonen Joh. 15:16b
23 januari  Groeien in eenheid Joh. 15:5a
24 januari  Heel de schepping Joh. 15:11
In het boekje wordt voor elke dag bij het thema een korte meditatie gegeven met schriftlezing, een kort gebed en gebedspunten.
Op zondag 17 januari, wordt een oecumenische dienst gehouden in de Gereformeerde kerk om 9.30 uur. Deze dienst is online te volgen via het YouTube kanaal van de Gereformeerde Kerk Wierden.
De mogelijkheid om in de gebedsweek in de verschillende kerken een digitale gebedsbijeenkomst te beleggen, wordt nog onderzocht.
Raadpleeg deze website voor nadere informatie.
Mogen we in deze gebedsweek ons als Hervormde Gemeente in gebed verbonden weten met elkaar en met alle broeders en zusters over de gehele wereld.