Samen groeien
in geloof

Handreiking voor het online volgen van de eredienst met een gezin

Overgenomen uit een brochure van Hervormd Jeugdwerk

We krijgen er inmiddels helaas steeds meer ervaring mee: thuis online de erediensten.
volgen. In sommige gezinnen gaat dat goed en hebben ouders weinig moeite hun kinderen
van begin tot eind op de bank te houden. Maar in veel gezinnen kost het heel wat
inspanning. Dat kan te maken hebben met de leeftijd en/of het karakter van kinderen, de
samenstelling van je gezin, etc. In deze mailing willen we een aantal handreikingen doen
waar je als opvoeder mogelijk wat aan hebt. Wat wel of niet aansluit, hangt helemaal af van
hoe jouw gezin er uit ziet. Dus kijk wat past bij jouw gezin.

Visie op eredienst
• Het kan verleidelijk zijn om met een gezin met kinderen pas in te loggen als de preek
begint. Dan hoeven ze minder lang stil te zitten. Daarmee geef je echter het signaal
af dat de rest van de eredienst er niet zo toe doet. Niets is minder waar. Votum en
groet, de lofprijzing aan God, het gebed met voorbeden, de collecten… het zijn
allemaal wezenlijke onderdelen van de eredienst. Betrek je kinderen juist bij deze
onderdelen door ze in te schakelen. Doe bijvoorbeeld het eerste gedeelte van de
dienst tot de preek zelf, waarbij de kinderen worden ingezet bij het voorlezen van de
wet/de geloofsbelijdenis en het Bijbelgedeelte. Zing de psalmen of liederen als gezin,
mogelijk met begeleiding van muziekinstrumenten. Zie dit niet te groots. Misschien
ben je als gezin niet muzikaal maar kun je de peuter thuis een pan met pollepel
geven om mee te doen. Het gaat om het vergroten van de betrokkenheid. Volg de
preek vervolgens online. De collecte via de GIVT app of een andere digitale tool, kun
je ook door de kinderen laten doen. Zo laat je merken dat alle onderdelen van de
dienst wezenlijk zijn.
• Veel ouders geven aan dat ze tijdens de coronatijd makkelijker kerkelijk shoppen. Nu
kunnen er goede redenen zijn om een keer een andere dienst te beluisteren. Maar
besef als opvoeders wat de impact is als je dit geregeld doet. De kerkelijke gemeente
wordt wel vergeleken met een gezin. Je gezinsleden kies je niet uit, je bent aan
elkaar gegeven. Door de dienst niet in de eigen gemeente te volgen, mis je
bijvoorbeeld de voorbeden voor broeders en zusters in de gemeente. En mis je de
Woordverkondiging die medegemeenteleden wel horen en mogelijk door de week
onderwerp van gesprek is. Juist in deze tijd kun je je kinderen laten zien wat het
betekent om trouw te zijn. Denk na over creatieve manieren van verbinding. Laat de
kinderen bijvoorbeeld een kaart inkleuren (dat kan tijdens de dienst, zie latere tips)
voor oudere gemeenteleden.

Praktische handreikingen
• Kijk wat haalbaar is bij jouw gezin. Zijn er jonge kinderen die normaal gesproken naar
de oppas gaan? Dan kun je er voor kiezen om het gezin te splitsen: in de ene kamer
wordt naar de kerkdienst geluisterd en in de andere kamer worden de kleine kinderen
bezig gehouden. Of spreek af met een ander gezin dat je op elkaars kinderen past,
zodat je af en toe wel rustig kunt luisteren.
• Aan oudere kinderen kun je vragen wat hen zou helpen om zich beter te kunnen
concentreren op de online dienst. Als het voor kinderen een te grote opgave blijkt om
een dienst lang betrokken te zijn, kun je er voor kiezen ze meer vrijheid te geven dan
je normaal in de kerk doet. Laat jonge kinderen speelgoed kiezen waarmee ze onder
de preek mogen spelen. Of laat ze een tekening/kaart inkleuren. Deze kun je
vervolgens naar oudere gemeenteleden sturen, of de zieken voor wie voorbede wordt
gedaan. Laat kinderen voor wie dat werkt meeschrijven in een meeschrijfboekje.
• Ook ‘spelenderwijs’ kun je kinderen inhoudelijk betrekken. Kies een kleurplaat die
past bij het thema van de preek. Laat kinderen zelf mee tekenen en meeschrijven
met de preek in de stijl van www.abcvoorkinderen.nl. Vraag kinderen bij wie dit past
dat omnaar aanleiding van wat ze horen iets te maken van lego. Kinderen die creatief
zijn, kun je de preektekst laten handletteren. Werk als opvoeders samen met de
leiding van de zondagsschool, jeugdclub en predikant. In verschillende gemeenten
wordt bijvoorbeeld door leidinggevenden van zondagsschool of jeugdclub een
verwerking voor kinderen en jongeren gemaakt die bij de dienst past.
• Maak van de zondag een feestje. Denk aan een lekker ontbijt met croissants uit de
oven, een gekookt eitje en versgeperste jus. Zorg voor wat lekkers bij de koffie
(mogelijk al tijdens de kerkdienst). Geef structuur aan de zondag, ga ’s middags even
met elkaar naar buiten, doe gezinsspellen, zorg voor wat lekkers halverwege de
middag. Laat de zondag zo nog steeds een bijzondere en een feestelijke dag zijn..