Samen groeien
in geloof

Het aanmelden voor een kerkdienst.

Wij zijn blij, dat we op de huidige manier de erediensten kunnen realiseren. Het aanmelden gaat heel goed, maar helaas niet altijd. Op basis van suggesties en klachten hebben we recent een aanpassing gedaan en willen wij u daarover informeren.

Vorig jaar zijn we eenvoudig gestart. Later een aantal aanpassingen aangebracht. Het doel daarbij was: zoveel mogelijk kerkgangers minimaal 1x per kerk per zondag ontvangen. Afgelopen weekend hebben we de doelstelling gewijzigd in: elke aanmelding maakt evenveel kans. Daardoor is 2x per zondag kerkbezoek mogelijk.

We passen een alfabetisch selectie op de achternaam toe. Bij te veel aanmeldingen voor een dienst kunt u worden afgezegd als uw letter aan de beurt is.

We kregen een aantal klachten over het vaak afgezegd worden. Dat kan een aantal redenen hebben.

  • Onregelmatig opgeven. Dat kan in het voordeel of nadeel werken, dus relatief vaak toegelaten of afgezegd worden. Men kan dan ’toevallig’ weer in geselecteerde groep terechtkomen. Deze frequentie hangt af van de hoeveel afmeldingen.
  • Bij opgave voor de ochtenddienst wordt vaker afgezegd, vanwege de grote aantallen.

Als u graag een dienst fysiek wil bijwonen, is ons advies:

  • regelmatig opgeven,
  • ‘ja’ invullen voor toewijzing andere dienst in hetzelfde kerkgebouw,
  • regelmatig voor de avonddienst opgeven i.p.v. ochtenddienst (de avonddienst is meestal niet volledig gevuld)

Ook krijgen we klachten over het niet ontvangen van e-mails. Meestal komt dat door typefouten bij het aanmelden of doordat de e-mail in de spam terecht is gekomen.

Mocht u op zaterdag om 17.00 uur nog geen e-mail hebben ontvangen, graag contact met ons opnemen (bij voorkeur per email).

Wij gaan zorgvuldig te werk, maar een vergissing is snel gemaakt. Wij hopen op uw begrip daarvoor. Het helpt enorm als u zich alleen via het formulier op de website registreert. De laatste tijd zien we dat er vaker wordt gebeld of een email gestuurd. Dat kan voor onduidelijkheden en vergissingen zorgen.

Bij moeite met het aanmelden kunt u uw sectieouderling vragen, dat hij u via het formulier opgeeft.

Als u vragen of opmerkingen over het aanmelden hebt of als u uitleg wilt hebben, kunt ons bellen (zie website) of een email schrijven naar aanmelden@hervormdwierden.nl.

Namens de commissie, Jan van der Heide / Maarten Otten