Samen groeien
in geloof

Jeugdcommissie

Over de Jeugdcommissie

De Jeugdcommissie is het overkoepelend orgaan, dat over al het jeugdwerk in de gemeente gaat, het financieel aanstuurt, en is hierover aan de Algemene Kerkenraad verantwoording verschuldigd.

Daarnaast houdt zij zich bezig met het werven, begeleiden en toerusten van vrijwilligers in de diverse jeugdwerkonderdelen zodat de jeugd zich kan ontwikkelen binnen de gemeente.

Naast het bevorderen van de relatie van de actieve jongeren en de eigen gemeente heeft de Jeugdcommissie ook het doel zich in te zetten om de randkerkelijke jeugd en de niet actieve jongeren van onze gemeente te benaderen.

Sinds enkele jaren organiseert de Jeugdcommissie jaarlijks enkele avonden voor ouders rondom het thema geloofsopvoeding.

Organisatie

De Jeugdcommissie kent een dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester)  en daarnaast een aantal JC leden met een bepaalde taak of specialisme. Sinds begin 2012 is de interne organisatie gewijzigd en is de focus verschoven van leeftijdscategorieën naar jeugdwerkonderdelen.  Het aantal contactpersonen voor de jeugd is uitgebreid, vier personen onderhouden nu contact met verschillende jeugdwerkonderdelen. Zij zijn het aanspreekpunt voor alles wat er zich voor doet over en weer.

De vergaderingen van de JC kenden voorheen een roulerend voorzitterschap, met de interne wijzigingen is Emiel Ooms tot vaste voorzitter gekozen.

De JC leden  zijn:

Emiel Ooms | Voorzitter
Jantine Egberts| Secretaris  
Jan Willem Wassink | 
Penningmeester

Bram Egberts | Jeugdclubs Hoge Hexel
Kristel Hommers | Jeugdclubs Wierden
Annet Waalderink | Vakantie Bijbel Club
Dianne Span | Kindernevendienst, Kinderoppas, Bijbelklas, Kinderclub

 

Annet Waalderink |  Geloofsopvoeding
(Organisatie thema avonden rondom de geloofsopvoeding)

Vacatures

Wil je meer informatie over een van de vacante functies binnen de jeugdcommissie? Of wil je ervaren wat de jeugdcommissie doet, om te zien of het wat voor je is? Aarzel dan niet en neem direct contact met ons op.

Contactgegevens

E-mail: jeugdwerk@hervormdwierden.nl

Postadres: Jeugdcommissie
t.a.v.Jantine Egberts
Dwarsdijk 18
7645 BH Hoge Hexel
0546 697 829