Samen groeien
in geloof

Jeugdcommissie

Over de Jeugdcommissie

De Jeugdcommissie is het overkoepelend orgaan, dat over al het jeugdwerk in de gemeente gaat, het financieel aanstuurt, en is hierover aan de Algemene Kerkenraad verantwoording verschuldigd.

Daarnaast houdt zij zich bezig met het werven, begeleiden en toerusten van vrijwilligers in de diverse jeugdwerkonderdelen zodat de jeugd zich kan ontwikkelen binnen de gemeente.

Naast het bevorderen van de relatie van de actieve jongeren en de eigen gemeente heeft de Jeugdcommissie ook het doel zich in te zetten om de randkerkelijke jeugd en de niet actieve jongeren van onze gemeente te benaderen.

Sinds enkele jaren organiseert de Jeugdcommissie jaarlijks enkele avonden voor ouders rondom het thema geloofsopvoeding.

Organisatie

De Jeugdcommissie kent een dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester)  en daarnaast een aantal JC leden met een bepaalde taak of specialisme. Sinds begin 2012 is de interne organisatie gewijzigd en is de focus verschoven van leeftijdscategorieën naar jeugdwerkonderdelen.  Het aantal contactpersonen voor de jeugd is uitgebreid, vier personen onderhouden nu contact met verschillende jeugdwerkonderdelen. Zij zijn het aanspreekpunt voor alles wat er zich voor doet over en weer.

De vergaderingen van de JC hebben een roulerend voorzitterschap,

De JC leden  zijn:

Henriët Brink| Secretaris  
Daan Kreijkes | 
Penningmeester
Henriët Brink | Jeugdclubs Hoge Hexel
Daan Kreijkes | Jeugdclubs Wierden
Jisca Jonas | Vakantie Bijbel Club
Joke Huisken | Kindernevendienst, Kinderoppas, Bijbelklas, Kinderclub
Ryan Nijzink  | coördinator catecheseteam
Jeugdouderlingen sluiten beurtelings aan

Vacatures

Wil je meer informatie over een van de vacante functies binnen de jeugdcommissie? Of wil je ervaren wat de jeugdcommissie doet, om te zien of het wat voor je is? Aarzel dan niet en neem direct contact met ons op.

contactpersoon: