Samen groeien
in geloof

Jeugddienst a.s. zondag

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut

Aanstaande zondagmorgen (21 februari) zal in de Dorpskerk een online jeugddienst plaatsvinden, waaraan verschillende jongeren zullen meewerken. Het thema is

“Calm in the storm”.

Inmiddels duurt de coronacrisis al bijna een jaar. Hoe beleven we de situatie? Berustend of gelaten? Of opstandig en angstig? In hoeverre raakt het jouw vertrouwen in God? Heeft dat vertrouwen inmiddels een flinke deuk opgelopen? Of wordt jouw vertrouwen in God er juist door versterkt? Deze en andere vragen komen tijdens de jeugddienst aan de orde. De dienst begint, zoals gebruikelijk, om 9.30 uur en ds. Donken is de voorganger. Kijkt, luistert, bidt en zingt u/jij mee?