Samen groeien
in geloof

Kerkbalans 2022

In de eerste telling van de actie kerkbalans is er een bedrag van € 345.000,– toegezegd. Er komen nog lijsten en toezeggingen binnen, waardoor het bedrag nog verder zal oplopen. Dank aan God voor zijn trouw en goedheid.  

Als u nog een antwoordenvelop in bezit heeft kunt u deze nog altijd inleveren op de volgende adressen: Hexelseweg 22 in Wierden of aan de Piksenweg 17 te Hoge Hexel. Uiteraard mag u ook uw bijdrage rechtstreeks overmaken op bankrekeningnummer NL72RABO 0373 7326 78 ten name van de Hervormde Gemeente Wierden o.v.v. Kerkbalans 2022De financiële commissie en het college van kerkrentmeesters willen alle medewerkers heel hartelijk bedanken voor hun inzet voor de actie Kerkbalans. Ook alle gemeenteleden bedanken we voor hun financiële toezegging.