Samen groeien
in geloof

Kerkelijk Bureau

Het Kerkelijk Bureau is het administratiekantoor van het College van Kerkrentmeesters en alle daarmee samenhangende werkzaamheden.

Tijden

Het Kerkelijk Bureau is gesitueerd in de Taborkerk en elke dinsdag en vrijdag ochtend geopend van 9.00 uur tot 12.00 uur.

Voor kerkelijk gebonden activiteiten bestaat op het Kerkelijk Bureau de mogelijkheid om te kopiëren.

Kopieertijden zijn:
Vrijdag 10.30 – 11.30 uur
Zaterdag 9.00 – 10.00 uur
Voor meer informatie over het kopiëren kunt u terecht bij Jan Pongers (06 11 05 66 29) of Jan Smelt (06 81 91 73 92)

of stuur een e-mail naar kopie@hervormdwierden.nl.

Collectebonnen

Door Diaconie en het College van Kerkrentmeesters samen worden 2 soorten collectebonnen uitgegeven, nl. van € 1,- en van € 1,50 . Voor de aanschaf ervan zijn er twee mogelijkheden, nl.:

  • persoonlijk op het Kerkelijk Bureau elke dinsdag en vrijdagochtend van 9.00 – 12.00 uur (door contante betaling of door een eenmalige machtiging uit te schrijven waarbij het bestede bedrag later van uw bankrekening wordt afgeschreven)
  • door bestelling op bankrekening NL28 RABO 037 373 2694 met vermelding van de gewenste aantal vellen van 20 bonnen en soort (á € 1,- = € 20,- per vel of á € 1,50 = € 30,- per vel). De bestelling wordt dan zo spoedig mogelijk thuis bezorgd.

Contact- en bankgegevens

Het e-mailadres is: kerkelijkbureau@hervormdwierden.nl
Postadres van het Kerkelijk Bureau en College van Kerkrentmeesters is: Postbus 240, 7640 AE. Wierden.

Bankrekeningen zijn:

– Algemene betaalrekening:     NL25 RABO 037 373 2651

– Storten Vrijwillige bijdrage:    NL72 RABO 037 373 2678