Samen groeien
in geloof

Kerstzangavond 24 december 2022 Hoge Hexel

Op zaterdag 24 december a.s. wordt in de Hervormde kerk te Hoge Hexel de jaarlijkse
Kerstzangavond gehouden t.b.v. Stichting Educare 4 Life. Deze avond staat o.l.v. dhr.
J.P. Bredenhoff. Muzikale medewerking wordt verleend door Marjolein Siemerink
(harp), Jan Willem Timmerman (orgel).
We hopen u te ontmoeten om samen te zingen tot eer van God, de Bijbel te openen
rond het thema ‘LICHT EN UITZICHT’ en te genieten van muziek.
De avond begint om 19.30 uur en na afloop wordt u in de hal van de kerk gratis
koffie, thee of fris aangeboden.
De opbrengst van de collecte en de verkooptafel deze avond komt ten goede aan
Stichting Educare 4 Life (www.educare4life.nl). U bent allen van harte welkom!