Samen groeien
in geloof

Koffie ochtend 15 november

Hartelijk welkom op de koffieochtend in Wierden!!

Hebben we de kerk nodig en/of elkaar? En wat kan ik daar in betekenen?

Op de koffieochtend van woensdag 15 november 2023 gaat Gerrie Berkhof met ons nadenken over het thema: “More for Less”.

Gerrie Berkhof is opgegroeid in Vriezenveen en getrouwd met Gerrit. Samen hebben ze 4 kinderen gekregen. Inmiddels hebben ze ook kleinkinderen en achterkleinkinderen. Ze is gelovig opgevoed en daardoor is de Bijbel heel belangrijk voor haar. Door deze opvoeding en haar verlangen naar “meer” ging ze naar de Bijbelschool. Met als gevolg dat ze pastoraal werk mag doen voor de Stichting Ad Fontes in Vriezenveen.

De ochtend begint om 9.15 uur en zal rond 11.15 uur worden afgerond. Dit vindt plaats in gebouw Hebron bij de Dorpskerk, Burg. van de Bergplein in Wierden.
Natuurlijk is er tijd voor koffie of thee en tijd voor ontmoetingen. Deze ochtend is voor vrouwen van alle leeftijden. We zouden het ontzettend leuk vinden wanneer u/jij er bij bent!

We hebben een leesbladentafel klaargezet met allerlei christelijke tijdschriften. Hier kunt u bladen van lenen of bladen neerleggen voor anderen. De zaal is open vanaf 9.00 uur en de toegang is gratis. Ter afsluiting zal er wel een collecte worden gehouden voor de gemaakte kosten. Er is helaas geen kinderoppas meer aanwezig.