Samen groeien
in geloof

Koffieochtend met Sarianne van Dalen

Op woensdag 23 november 2022 waren we na lange tijd weer met een mooie groep vrouwen bij elkaar in Hebron voor de koffieochtend. Vanmorgen kwam Sarianne van Dalen bij ons om te spreken over het onderwerp: “Als God zwijgt“.

We maken allemaal in ons leven momenten mee dat we voelen dat we als het ware weer terug naar af moeten. Bv. bij ziekte, bij overlijden van een dierbare, bij een scheiding, bij een faillissement, noem maar op. We willen dan dat God ons direct te hulp schiet en onze problemen oplost. Maar toch zijn er veel momenten dat we niets van God lijken te horen, dat God lijkt te zwijgen. Hoe ga je daar nu mee om?

Aan de hand van 3 vrouwen die in de Bijbel genoemd worden gingen we kijken hoe deze vrouwen reageren op een zwijgende God. Die vrouwen waren: 1) de vrouw uit Mattheus 15, 2) de vrouw uit Lukas 7 en 3) de vrouw uit Markus 5.

Al deze vrouwen gingen, ondanks hun situatie, gewoon naar Jezus toe. Ook al waren ze, net als wijzelf soms, angstig, zondig, ziek, machteloos, ellendig, schuldig. Ook al moeten we even weer terug naar af, je hoeft daar niet te blijven, maar je mag ook weer verder! De boodschap uit deze Bijbelgedeelten zegt ons oa. het volgende: Je mag (altijd) bij God komen zoals je bent. En ook: geef nooit op!! Maar we moeten wel zelf in beweging komen en tot God gaan en ons openstellen.

Bij de uitgang kregen alle dames een leuk presentje mee met daarop de volgende tekst: “De Heer gaat voor je uit, Hij zal je bijstaan en geen moment van je zijde wijken, Deut. 31:8”.


De volgende koffieochtend hopen wij te houden op woensdag 18 januari 2023. Nadine de Vos hoopt dan bij ons te komen spreken. We hopen van harte dat we dan weer heel veel vrouwen mogen ontmoeten.