Samen groeien
in geloof

Opvolger Lammert Wessels

Zoals in een eerder kerkblad geschreven gaat onze koster Lammert Wessels met pensioen aan het eind van het jaar. Als College van Kerkrentmeesters zijn wij dan ook op zoek gegaan naar een vervanger voor Lammert. De afgelopen maanden zijn hiervoor diverse gesprekken gevoerd met kandidaten uit onze gemeente die zich gemeld hebben voor deze vacature. We zijn blij te kunnen melden dat wij in Auke van der Heiden een goede vervanger hebben gevonden. Uiteraard zijn we er dankbaar voor dat meerdere gemeenteleden zich hebben gemeld, maar het is natuurlijk ook vervelend dat we deze andere kandidaten hebben moeten teleurstellen. Hieronder stelt Auke zich alvast aan u voor.

Hallo,
Graag wil ik me even aan u/jullie voorstellen. Mijn naam is Auke van der Heiden. Ik hoop u/jullie binnenkort te mogen begroeten als uw nieuwe koster. Ik ben 52 jaar en heb 33 jaar lang als servicemedewerker gewerkt bij tankstation Leus in Almelo. Een veelzijdige baan wat ik altijd met heel veel plezier heb gedaan. Ik ben geboren en getogen aan de Nijverdalsestraat 114. Toen ik 27 jaar was ben ik op mij zelf gaan wonen. En nadat mijn ouders overleden waren ben ik weer terug gegaan naar dat huis aan de Nijverdalsestraat waar ik een heerlijk plekje heb. Alhoewel ik altijd gelovig ben geweest is het pas op latere leeftijd echt gaan groeien en heb ik in 2016 belijdenis mogen doen in de Dorpskerk. Ook ben ik bezoekheer waardoor sommigen mij al wel kennen. En dan straks dus koster. Per 1 november begin ik met inwerken om zo alle kneepjes van het vak vast wat te leren. Ik heb er ontzettend veel zin in en bid onze Heer dat hij me kracht en zegen wil geven.

Auke

Wij wensen Auke veel succes toe met deze nieuwe stap en hopen dat u hem uiteraard gedenkt in uw gebed. In een latere fase komen wij nog terug op de manier waarop wij afscheid van Lammert zullen nemen.