Samen groeien
in geloof

Overlijdensbericht

Op zondag 21 februari is in verpleeghuis De Botterhof zr. Elsje Gerritdina Lusseveld-Stobbelaar overleden.

De Heere heeft haar op de leeftijd van 76 jaar thuisgehaald.

Er is gelegenheid om de familie te condoleren op zaterdag 27 februari van 12.30-13.15 uur in de Dorpskerk..

Aansluitend zullen in besloten kring de dankdienst voor haar leven en begrafenis plaatsvinden.

De dienst, die om 13.30 uur in de Dorpskerk gehouden wordt, is te volgen via www.hervormdwierden.nl.

Uw schriftelijke condoleances kunt u zenden aan: fam. J. Lusseveld, De Marke 11, 7641 BZ Wierden.

We bidden br. Lusseveld, de kinderen en kleinkinderen en de verdere familie de troost en kracht van de Heere toe.