Samen groeien
in geloof

  • Mw. H. Olthuis (Hettie) (Bezoekdame)

    Bezoekdame voor:
    1e Esweg (vanaf de Jalinkstraat tot de Jan Jansweg),
    A. Kuyperstraat, Adm. De Ruyterweg, Piet Heinstraat, Sav. Lohmanstraat, Dokter Schaepmanstraat