Samen groeien
in geloof

  • Mw. J. Hopman (Jessica) (Bezoekdame)

    Bezoekdame voor:
    1e Esweg (tussen Kruissteenweg en Jalinkstraat)
    Aanslagdwarsstraat, Aanslagstraat, Emmastraat, Jacobsonstraat (vanaf Jalinkstr. tot Nijverdalsestr.), Jalinkstraat (vanaf 1e Esweg tot Weth. Van Buurenstr.), Nijverdalsestraat (even nummers van de Marke tot spoor), Nijverdalsestraat (oneven, van Jacobsonstraat tot spoor), Zuidparallelweg