Samen groeien
in geloof

  • Mw. J. van der Kolk (Jenny) (Bezoekdame)

    Bezoekdame voor:
    Burgemeestersdijk, Nijverdalsestraat (even nrs van ten Cateweg tot Schapendijk), Nottermorsweg (vanaf kruising met Notterweg), Reetschotweg, Ten Cateweg, Wittebeltsweg,