Samen groeien
in geloof

Preekserie Psalm 23: heilzaam tegengif voor een gestreste ziel

We leven toe naar de zomervakantie. Een tijd van ontspanning en rust, zo hopen en bidden wij. Ons leven is sterk gefocust op de werkdag, op het werk en het menselijk (digitale) verkeer. De economie draait op volle toeren. Het is de motor van onze welvaart. En die motor draait hard. Dit geldt met name voor de werkende Nederlander, die de hoogste arbeidsproductiviteit ter wereld kent. Sommige bedrijven draaien volcontinu, vierentwintig uur per dag, zeven dagen per week. De 24-uurseconomie gaat voorbij aan lichamelijke en psychische ritmes. Dit heeft gevolgen voor onze fysieke en geestelijke gezondheid.

Het budget voor de geestelijke gezondheidszorg van de BV Nederland is nog nooit zo hoog geweest als nu. Veel (te veel) mensen zijn in geestelijk opzicht ziek of worden daarin bedreigd. Hoewel de post-moderne mens veel met zichzelf bezig is, komt frappant genoeg de zorg om zijn ziel steeds meer onder druk te staan, en leeft hij aan zijn diepere verlangens voorbij. Even gaat het goed, maar na verloop van tijd verhongert zijn ziel, en dorst uit. Er is bezorgdheid. Te druk bezig zijn. Er zijn beschadigde emoties. De richting waar het naar toe moet ontbreekt. Men voelt zich alleen en eenzaam wanneer het leven donker wordt, en weet niet om te gaan met pijn. Er is angst voor een onheilspelende toekomst.

In de laatste weken voorafgaande aan de zomervakantie 2018 nemen de zondagse preken (voorganger: ds. Thomas Smink) u/jou mee naar Psalm 23. Veel van de zojuist genoemde bronnen van geestelijk ziek-zijn staan erin vermeld, en dan met name het tégengif. Hoe biedt Psalm 23 een heilzaam antwoord? Het is één van de meest geliefde psalmen in de Bijbel. Er staat wie God werkelijk is. Het is een beschrijving van Hem. De prekenserie beoogt met geestelijke lessen God beter en dieper met het hart te leren kennen. Te weten hoeveel Hij werkelijk van ons houdt en hoeveel wij Hem ter harte gaan!