Samen groeien
in geloof

Psalmwandeling in Hoge Hexel

Op zaterdag 6 augustus is er vanuit de kerk in Hoge Hexel een Psalmenwandeling. De naam zegt het al: een psalm is het uitgangspunt voor deze activiteit. In Hoge Hexel zal dat Psalm 8 zijn; de psalm over de heerlijkheid van God in het heelal. Er zijn gedichten rond deze psalm. Er is ook een middaggebed met muziek en liederen rond Psalm 8. Organist Marco Borkent heeft een aantal prachtige muziekstukken uitgezocht die de boodschap van Psalm 8 muzikaal ondersteunen.

Programma

Het programma duurt van 13.30 tot ongeveer 17.00 uur. Na de inloop met koffie in de kerk vindt om 14 uur de opening plaats. Aansluitend is er een wandeling van ongeveer anderhalf uur, onderbroken door enkele rustmomenten met gedichten. Vervolgens is er een pauze voor onderlinge ontmoeting. Daarna wordt het programma afgesloten met een middaggebed in de kerk. Daaraan wordt meegewerkt door Marco Borkent (orgel) en de predikanten Huib Donken en Louis Wüllschleger (gesproken woord).

Doel

De Psalmenwandelingen zijn bedoeld om de inhoud van de Psalmen dicht bij mensen te brengen en ze de bemoediging ervan te laten ervaren. Het is een laagdrempelige activiteit die zich afspeelt op het grensvlak van kerk en cultuur.

Collecte

Deelname aan de Psalmenwandelingen is gratis. Door de royale steun van enkele sponsoren kan de opbrengst van de collecte volledig worden bestemd voor een goed doel. In Hoge Hexel ondersteunen we met de collecte een project onder studenten in Midden- en Oost-Europa. Aan het slot van het middaggebed is er een collecte met de collectezak, maar het is natuurlijk ook mogelijk om een gift via de bank over te maken. Dat kan op de rekening van de diaconie van de Hervormde gemeente te Wierden: NL80 RABO 0354 8024 02 onder vermelding van Gift Psalmenwandeling.

Aanmelding

Het is vanwege de logistiek belangrijk dat deelnemers zich van tevoren even melden: dat kan via het e-mailadres psalmenwandelingen@gmail.com. Via dit adres is ook nadere informatie aan te vragen. Verder is er informatie te vinden op de Facebookpagina Psalmenwandelingen. Er is ook een Instagram-account Psalmenwandelingen. Van harte welkom!