Samen groeien
in geloof

Sectie avond Rik en Wiltine

Op de zonnige donderdagavond 16 juni hebben wij weer een wijkavond gehouden (de sectie van ouderling Rik Jaspers Faijer).
Het wijkteam had een uitnodigingskaart gemaakt en wij zijn dankbaar dat daar gehoor aan is gegeven!
We hebben met elkaar teruggeblikt op wat er in het afgelopen jaar is gebeurt in onze wijk. Vervolgens was er aan de hand van het thema ‘liefde’ een korte inleiding. God leid ons leven en wil dat we in liefde naar elkaar omzien, zoals Hij er voor ons is. Ook hebben we hierover samen gezongen.
Nadat wij op een rij zijn gaan staan van jong naar oud zijn wij in kleine groepjes uiteen gegaan, om aan de hand van vragen uit de “kletspot” met elkaar in gesprek te gaan. Aansluitend hebben wij gezongen en er werd een mooi gedicht voorgedragen.
Wij hebben de avond afgesloten onder het genot van een hapje en een drankje en een gezellig samenzijn. Wij kijken dankbaar terug op een fijne avond waar wij als jong en oud met elkaar in gesprek mochten gaan over geloof en datgene wat ons bezighoudt. Tot de volgende keer!

Klik hieronder op de link voor meer foto’s

https://photos.app.goo.gl/7B4yYbdhDV8Lhb9K6