Samen groeien
in geloof

Soli Deo Gloria

Afgelopen zondag (14 november) stonden zowel de morgendienst in Hoge Hexel als de avonddienst in de Dorpskerk in het teken van de openbare belijdenis van het geloof. In totaal gaven 15 jongeren aan de Heere hun ‘ja’-woord. In beide diensten, waaraan ook (een deel van) onze praiseband medewerking verleende, ging ds. Donken voor. In het afgelopen seizoen heeft hij de jongeren begeleid. In de morgendienst was het thema van de verkondiging:”Door Hem verkoren – voor Hem gekozen” naar aanleiding van Johannes 15: 16a en in de avonddienst was het thema:”Door Hem heengezonden – voor Hem vruchtdragen” naar aanleiding van Johannes 15: 16b. We bidden de nieuwe belijdende leden Lieke, Niels Chiel, Marjet, Roan, Marieke, Kim, Margot, Jalinde, Rowan, Erjan, Daan, Aniek, Danique en Remco Gods zegen toe op hun ‘ja’-woord aan Hem. Hij, Die roept, is trouw!