Samen groeien
in geloof

Start basiscatechisatie groep 7 & 8 uitgesteld

Vanaf 12 januari zou de basiscatechisatie starten voor kinderen uit groep 7 & 8 van de basisschool. Het catecheseteam heeft echter besloten om de start van deze negen catechisatielessen uit te stellen, in de hoop dat later dit schooljaar alsnog gestart kan worden met fysieke lessen. Op dit moment is er nog geen nieuwe startdatum vastgesteld. Dit hangt af van de ontwikkeling van coronamaatregelen en CRIO-besluiten. Het is ons doel om alle negen lessen wel te verzorgen binnen dit schooljaar. Als dat ook later dit schooljaar niet fysiek kan, dan zullen we op enig moment alsnog online starten.

Kinderen kunnen hiervoor nog steeds aangemeld worden!
Ouders en verzorgers van aangemelde kinderen worden persoonlijk geïnformeerd over het vervolg.
Juist daarom is het verstandig om wel aan te melden, ook al is nog niet duidelijk wanneer de lessen
definitief starten.

Meer informatie over basiscatechisatie groep 7 & 8 vindt u hier.

Het catecheseteam.