Samen groeien
in geloof

Stille week vieringen elke avond om 19.30 uur

Jezus – het Lam van God, terwijl velen Hem nog niet kenden, anderen Hem alleen zagen als iemand die hen kwam bevrijden van de Romeinse overheersing, is het Johannes, de Doper bij de Jordaan, die Jezus herkent als “het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt.” (Joh. 1:19; vgl. 1:36) Zou Johannes daarbij gedacht hebben aan de twee lammeren die elke dag moesten worden geslacht? Eén lam voor het morgenoffer en één voor het avondoffer? Of heeft hij het paaslam in zijn gedachten gehad, dat elk jaar in elk gezin moest worden geslacht en gegeten? Aan het bloed van dat lam, dat gestreken moest worden aan de posten van de deur? Of zinspeelt Johannes op de profetie van de lijdende Knecht: “Als een schaap dat naar de slacht wordt geleid, als een ooi die stil is bij haar scheerders deed hij zijn mond niet open.” (Jes. 53:7) Het is allemaal mogelijk. Maar één ding is zeker: Johannes herkent in Jezus hét Lam dat God zelf heeft gegeven om de zonde van de wereld weg te nemen. Jezus is het Lam, dat de toorn van God tegen de zonde van het hele menselijke geslacht gedragen heeft. Hij draagt die zonde weg. Zoals op Grote Verzoendag de bok de woestijn werd ingestuurd, beladen met de zonde, zo gaat Hij de woestijn van de Godverlatenheid in (Lev. 16) om op Goede Vrijdag aan een houten kruis zijn leven voor heel het menselijke geslacht op te offeren. In deze Stille week willen we nadenken over de verbinding tussen de teksten uit het evangelie naar de beschrijving van Johannes en het lijden van Jezus als het Lam van God.

Maandag 11 april 2022 19.30 uur : Ds. T.J. Smink

Tekst: Het Lam van God – opgespoord (Jesaja 53:3 en Johannes 18:1-11)

Dinsdag 12 april 2022  19.30 uur: Ds. H.J. Donken

Tekst: Het Lam van God – uitgekozen (Jesaja 53:5 en Johannes 18:12-24)

Woensdag 13 april  2022 19.30 uur: Jongerenavond voor en door jongeren

Tekst: Het Lam van God – gekeurd (Jesaja 53:8 en Johannes 18:25-40)

Donderdag 14 april 2022 19.30 uur: OKW J.P. Bredenhoff

Tekst: Het Lam van God – overgedragen (Jesaja 53:7 en Johannes 19:1-16a)