Samen groeien
in geloof

Tentdienst 2022 Binnenhof

Afgelopen zondag was er na twee jaar corona eindelijk weer de gezamenlijke tentdienst van de gezamenlijke kerken georganiseerd door de WIO.
De samenkomst werd voorbereid door vertegenwoordigers van de Evangelisch Molukse Kerk, de Sint Jan de Doper, de Gereformeerde Kerk, de Hervormde Kapel, de Hervormde Gemeente, de Baptisten Gemeente Ichtus en de Oranjevereniging van Wierden. De muzikale begeleiding werd dit jaar verzorgd door Jongerenkoor Power uit Wierden. Voorganger was Ds. Kees Benard van de Hervormde Gemeente “De Kapel”
Zo u ziet aan de onderstaande foto was de opkomst groot.

Klik hier voor meer foto’s