Samen groeien
in geloof

Terugblik Jeugdzondag 19 februari

Het is inmiddels al een maand geleden…. De jeugdzondag met het thema ‘Wie is de mol?’.
De dag bestond uit een gezellig middagprogramma, waarin de jongeren opzoek gingen naar de mol…
De jongeren waren in vier groepjes ingedeeld en verdeeld over vier verschillende spellen. Tijdens de
verschillende spelrondes was er geld te verdienen, maar uiteraard was er in elk groepje een mol
aanwezig die de boel kon saboteren. Al met al een gezellige en enerverende middag. De middag
sloten we af met een gezamenlijke broodmaaltijd, waarna we vervolgens met z’n allen naar de
jeugddienst gingen over het thema. In deze dienst ging Ds. T.J. Smink ons voor, met medewerking
van een aantal jongeren. Na deze dienst hebben we in groepjes de preek besproken en hierbij mooie
gesprekken gehad over geloof en de Bijbel. De avond hebben we samen met de jongeren afgesloten
met een glas fris en chips.
Hieronder een paar reacties van de jongeren zelf