Samen groeien
in geloof

Thema-avond catechisatie op 9 februari met Peter Oosterhuis

Op dinsdag 9 februari is er voor catechisanten een online thema-avond van 18.45 tot 20.15 uur. Onze gastspreker is Peter Oosterhuis met als thema: Dit overleef je niet!!

Peter woonde een aantal jaren met zijn vrouw en kinderen in Afghanistan. In 2010 werd hij samen met een Afghaanse vriend ontvoerd door een criminele organisatie. Bijna zes weken zat hij in grote onzekerheid hoe dit af zou lopen. Wat betekende deze ingrijpende crisissituatie voor zijn vertrouwen op God en welke lessen zijn er voor ons uit te leren?

We hebben een boeiend en interactief programma voorbereid. De catechisanten worden deze avond uitgedaagd. Het is hiervoor nodig om deze avond een beker water, een theezakje, zout en koffiemelk klaar te hebben staan.

De link om deel te nemen ontvangen de catechisanten via de catecheten en mentoren. Online is er onbeperkte ruimte dus iedereen kan meedoen! Door de thema-avond zijn er 8 en 9 februari geen catechisatielessen voor onderbouw, bovenbouw en 18+.

Groeten van het catecheseteam